Dégustez les mets gourmands typiques des grandes périodes historiques et voyagez dans le temps et les cultures

Envie de manger à la table de Louis XV ou de César ? A la cour du roi d’Angleterre en plein Moyen Âge ou dans le Bagdad des mille et une nuits ? L’Archéorestaurant vous permet de vous promener à travers les siècles et de goûter les mets les plus savoureux de chaque époque, de l’Empire romain au Versailles du XVIIIe siècle.

Tous les mets proposés à la carte de l’Archéorestaurant sont tirés de recueils de recettes anciens analysés par l’historien cuisinier Pierre Leclercq. Ces plats, tout aussi délicieux que surprenants, sont autant d’occasions de découvrir des ingrédients oubliés – le laser et le garum romains, le galanga et la maniguette médiévaux – et de se laisser séduire par les associations de goût préférées de nos ancêtres.

Mais comme toute cuisine est indissociable de sa culture d’origine, l’Archéorestaurant ne se contente pas de vous régaler les papilles. Il vous plonge également dans le contexte historique et gastronomique de votre menu grâce à des textes explicatifs et à une exposition permanente retraçant l’histoire de l’alimentation.

Thématiques

Culture

Gastronomie

Histoire de l’alimentation

Vie quotidienne

Type d’activité

Sensorielle

Gourmande

Découverte

Conviviale

Public

Tous publics à partir de 4 ans

Proef heerlijke maaltijden die typisch zijn voor de grote historische perioden en reis in de tijd langsheen verschillende culturen.

Zin om aan tafel te schuiven met Lodewijk XV of Caesar? Aan het hof van de Engelse koning in volle middeleeuwen of in het Bagdad van de duizend-en-een-nacht verhalen? In het Archeorestaurant kun je door de eeuwen heen wandelen en van de smakelijkste gerechten proeven uit elke periode, van het Romeinse keizerrijk tot de 18de eeuw.

Alle gerechten die het Archeorestaurant à la carte aanbiedt, komen uit oude kookboeken. Ze werden geanalyseerd door historicus en chef-kok Pierre Leclercq. De schotels, even lekker als verrassend, bieden de mogelijkheid om vergeten ingrediënten – de romeinse silphium en garum, de middeleeuwse galanga en melegueta peper - te ontdekken en je te laten verleiden door de zo geliefde smaakassociaties van onze voorouders.

Maar zoals elke keuken onlosmakelijk verbonden is met zijn cultuur van origine, is het Archeorestaurant niet alleen tevreden met het verwennen van uw smaakpapillen. Het neemt je ook mee in de gastronomische en historische context van uw menu dankzij verklarende teksten en een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het voedsel.

Thema’s

Cultuur

Gastronomie

Geschiedenis van voeding

Dagelijks leven

Type activiteit

Zintuiglijk

Genieten

Ontdekking

Gastronomisch

Publiek

Public

Voor iedereen vanaf 4 jaar