fbpx

Ontdek het universele karakter van de mensheid doorheen een selectie van archeologische voorwerpen representatief voor 500 000 jaar prehistorie

Een groot overzicht van de prehistorie

We ontdekken er dat Wallonië het land van de prehistorie is.

België is zelfs een voorloper van de prehistorie. In 1829 stelt Philippe-Charles Schmerling voor het eerst de wetenschappelijke vraag over een “antediluviaanse” mensheid, ouder dan de onze. De tentoonstelling presenteert op originele wijze de “best of” van de collecties van het museum

Het is een tentoonstelling over gemeenschappelijke thema’s uit de prehistorie en onze tijd: milieu, economie, mobiliteit, voeding, dood, leven in een maatschappij, gedachten… In welk tijdperk ook, wat ons onderscheidt is cultuur: de manieren van consumeren, produceren, samenleven, antwoorden op existentiële vragen…

Een systemische tentoonstelling…

Momenteel biedt het Préhistomuseum een systemische benadering van archeologische feiten door de complexiteit van de interactie van factoren die het menselijk gedrag beïnvloeden te onderstrepen: de ecologische, economische, culturele, sociale… contexten.

Over het menselijk gedrag…

Momenteel biedt het Préhistomuseum een universele benadering van het menselijk gedrag door aan te nemen dat op eender welk Moment, in een bepaald Milieu, ergens in de Menigte, onze acties bepaald worden door onze Metafysica, onze Meningen, onze Modellen, onze Manieren, onze Materialen en dat we één enkel en zelfde Mensheid zijn met Meervoudige uitdrukkingen.

De prehistorie in perspectief…

Kennis over onze geschiedenis voedt een gevoel van nederigheid die nuttig kan zijn voor de debatten en vraagstukken van onze samenleving. Het Préhistomuseum legt linken tussen het onderzoek, het erfgoed en de maatschappij. Het ondervraagt het verleden en wil bijdragen aan een maatschappelijke reflectie.

Zeldzame gevonden overblijfselen…

De materiële sporen van prehistorische samenlevingen zijn relatief weinig talrijk, onvolledig en moeilijk te begrijpen. De conservatietoestand van overblijfselen beperkt dus onze mogelijkheden om de gegevens te bestuderen en te interpreteren. Daarom probeert het Préhistomuseum om goede vragen te stellen in plaats van slechte antwoorden te verzinnen.

Thema’s

Prehistorie

Archeologie

Verleden-Heden-Toekomst

Maatschappij–Economie-Omgeving

Type activiteit

Rustig

Contemplatie

Reflectie

Ontdekking

Publiek

voor iedereen (kinderen vanaf 6 jaar)