fbpx

Met een prehistorische speerdrijver en boog ontmoet je dieren uit de ijstijden en de gematigde perioden.

Kom met een boog of speerdrijver schieten om de variabiliteit van biotopen in de tijd en ruimte te begrijpen, om verschillende technische en strategische keuzen te ontdekken van de jagersvolken, om na te denken over de relatie tussen mens en dier.

Volg de afdrukken op de verschillende parcours om het wild te vinden. Onderweg lees je in een scoreboekje enkele anekdotes die in een jachtverhaal verwerkt zitten.

Elk landschap zijn fauna, elke cultuur zijn wapen.

Kouder… het parcours met speerdrijver en assegaai

Tijdens het Kwartair kent de Aarde verschillende periodes van afkoeling, de ijstijden genoemd. Tijdens deze periodes vervangen toendra en steppe de bossen. Dieren die gevoelig zijn voor koude migreren naar gebieden met een zachter klimaat en maken plaats voor een hele reeks grote herbivoren die in kuddes leven: mammoeten, wolharige neushoorns, bizons…

Warmer… het parcours met pijl en boog

Van 20 000 tot 12 000 jaar voor onze jaartelling zitten we aan het einde van de laatste ijstijd. Het wapen dat bij ons gebruikt wordt is de speerdrijver. Door de arm te verlengen is het mogelijk om de assegaaien, lichte projectielen, sneller af te schieten. De snelheid van afschieten draait rond de 90 km/u. Dit wapen wordt vandaag nog steeds in sommige delen van de wereld gebruikt.

10 000 jaar geleden eindigt de laatste ijstijd. Geleidelijk aan groeien er terug bomen in de steppe en veroveren planten van gematigde klimaten het landschap. Veel dieren migreren naar het grote Noorden. Sommigen, zoals de mammoet, verdwijnen uiteindelijk. Anderen daarentegen profiteren van de klimaatsverbetering om zich te profileren: dat is het geval voor everzwijnen en oerrunderen.

Het ontstaan van de boog is nog vaag, maar we situeren het aan het einde van de ijstijd. Eens dat de ijstijd volledig voorbij is, kent de boog echt zijn hoogtepunt. In tegenstelling tot de speerdrijver schiet je met een boog in een statische houding wat de precisie bevordert. De snelheid van het loslaten van de boogpees is minstens het dubbele van de beweging met de speerdrijver. Een grotere snelheid betekent dat men niet alleen de reikwijdte verhoogt maar ook de nauwkeurigheid. Technische verbeteringen in de loop van de tijd zorgen zelfs voor een recordbereik van bijna 900 m.

Enkel bogen uitgeleend door het Préhistomuseum zijn toegelaten op de site.

Thema’s

Omgeving

Prehistorie

Fauna-Flora

Klimaat

Archeologie

Type activiteit

Actief

Sportief

Ludiek

Ontdekking

Publiek

voor iedereen (kinderen vanaf 5 jaar)
Moeilijkheidsgraad parcours: