fbpx

AANBEVOLEN VOOR: WETENSCHAPSRICHTINGEN

Concept

Zelfs al is de studie van het verleden een menswetenschap, toch is het gebruik van exacte wetenschappen noodzakelijk om een maximum aan gegevens te verzamelen. De leerlingen ontdekken hoe we bronnen moeten laten spreken bij een systematische aanpak. Ze worden eveneens bewust van de grenzen van de interpretatie.

 

Doelstellingen

 • Het veldwerk begrijpen waarop de voorstellingen van de prehistorie gebaseerd zijn. 
 • De verschillende tussenkomsten identificeren die samenwerken om een beeld van het verleden te bouwen dat het meest overeenkomt met de archeologische gegevens. 
 • Begrijpen om een verleden tijdperk voor te stellen op basis van werkelijk teruggevonden aanwijzingen; interpretatie en bewijs onderscheiden. 
 • Begrijpen hoe getuigenvoorwerpen getuigen over prehistorie en ons helpen om ze met alle nuances te omvatten .  
 • Het wetenschappelijk proces oefenen.

DE ACTIVITEITEN (NAAR KEUZE, 3 ACTIVITEITEN VOOR EEN HALVE DAG, 5 ACTIVITEITEN VOOR EEN HELE DAG)

Halve dag: 3u animatie (Optie: 1u pick-nick ter plaatse voor of na de rondleiding)

Hele dag: 5u animatie + 1u pick-nick

VASTE ACTIVITEITEN

 • Didactische opgraving
 • Reconstructies | Experimentele Archeologie

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

 • De Grot | Archeologische site 

 • Archeolab | Archeologie

 • Collecties | De prehistorie in perspectief
  Gecombineerd met
  Archeologie I beroepen en onderzoek

 • Atelier | Vuursteen

 • Atelier | Vuur

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Didactische opgraving

De leerlingen experimenteren met een sleutelfase in de ontdekkingvan het verleden. Ze begrijpen dat het zeker geen schattenjacht is maar dat een striktheid nodig is om kwaliteitsinformatie uit de grond te halen! 

Besproken thema's:

 • De opgravingstechnieken: methodologie
 • De wetenschappelijk striktheid dat het veldwerk stuurt
 • Het vernietigende aspect van een archeologische opgraving
 • De deontologie van de opgraver: van schattenjacht tot een archeologische opgraving

 

Reconstructies I Experimentele archeologie 

Door het bezoek aan een reconstructie van een neolithische boerderij begrijpen de leerlingen dat niet alles geweten kan zijn vertrekkende van een archeologische opgraving. Veel informatie is verloren wat verklaart dat reconstructies altijd een deel onzekerheden bevatten. Experimenten zijn een waardevol middel om informatie te verkrijgen die de theorie alleen niet kan leveren. We observeren een archeoloog aan het werk.

Besproken thema's:

 • De technieken van reconstructie: methodologie
 • De twijfel bij archeologie: de nodige nederigheid van de archeoloog
 • Van het spoor tot de reconstructie: directe, indirecte sporen en hypotheses

 

De Grot I Archeologische site 

Door de archeologische site te bezoeken die aan de oorsprog ligt van het museum ontdekken de leerlingen hoe de archeologie zich geprofessionaliseerd heeft in de loop van de jaren.  

Besproken thema's:

 • Erfgoedplaats
 • De professionnalisering van het beroep als archeoloog

 

Archeolab | Archeologie

Dankzij modelleringsapparaten ontdekken de leerlingen welke hulpwetenschappen er zijn voor de archeologie wanneer je sites of overblijfselen moet dateren. Ze ontdekken ook hoe het mogelijk is om vroegere omgevingen te reconstrueren en welke wetenschappen in dit processus tussenkomen. 

Besproken thema's:

 • De dateringstechnieken
 • De hulpwetenschappen: reconstructie van de omgeving (fauna en flora) 

 

Collecties I De prehistorie in perspectief & Archeologie I Beroepen en onderzoek

Door het authentieke te bekijken (tentoongestelde collecties en resten bewaard in de depots) ontdekken de leerlingen op welke sporen specialisten uit verschillende domeinen onderzoek voeren om een zo objectief en volledig mogelijk beeld te leveren van de mensen uit het verleden en hun levenswijzen.  

Besproken thema's:

 • De authentieke voorwerpen
 • De degradatie van materialen
 • De functie van ontsluiting van musea

 

Atelier | Vuursteen

Stenen voorwerpen worden het vaakst terug gevonden bij archeologische opgravingen. Ze leveren ons onnoemelijk veel informatie over het dagelijkse leven van onze voorouders. De leerlingen proberen hier de chaîne opératoire na te doen dat resulteert in het maken van werktuigen om zo beter te kunnen interpreteren wat archeologen boven halen.

Besproken thema's:

 • De verschillende bewerkingstechnieken
 • De culturele toewijzing in functie van de vorm van werktuigen
 • De kenmerken van bewerkte steen

 

Atelier | Vuur

Veel foute ideeën doen de ronde over hoe je vuur moet maken. Aan de leerlingen om te ontdekken welke techniek nodig is om een vonk te kunnen maken.

Besproken thema's:

 • Directe en indirecte sporen van vuur in archeologische opgravingen
 • Technieken om vuur te maken: hypothese en echte archeologische getuigen