Rondreizende tentoonstellingen

Sluit je ogen om de prehistorie te zien (meertalig)

De tentoonstelling “Sluit je ogen om de prehistorie te zien” werd in 2005 ontwikkeld door de educatieve dienst van de Prehistosite van Ramioul (vroegere Prehistomuseum) in samenwerking met de vzw La Lumière.

Door te voelen, te luisteren en te ruiken volgt de bezoeker in deze donkere tentoonstelling een zintuigelijk parcours. Een andere manier om de prehistorie te ontdekken.

Prehistorie do it yourself (meertalig)

Zou jij in de prehistorische tijden hebben kunnen leven? Zou jij je hebben kunnen voeden, verwarmen en aankleden als de enige beschikbare supermarkt de natuur was? Misschien, op voorwaarde dat je even inventief en handig was als onze voorouders.

“Prehistorie,  Do It Yourself” laat je actief de omgeving en de levenswijze van jagers-verzamelaars van de steentijd ontdekken die in Europa leefden tijdens en net na de laatste ijstijd.

Neandertal, l’Européen (franstalig)

Wat weten we over de neanderthalers wiens evolutie zo’n 500 000 jaar geleden begon in Europa? Welke anatomische verschillen zijn er in vergelijking met ons? In welke klimatische context(en) leefden ze? Met welke fauna en flora leefden ze samen? Wat was hun levenswijze? Wanneer en hoe zijn ze verdwenen? De tentoonstelling “Neandertal, l’Européen” nodigt je uit om een fascinerende menselijkheid te ontmoeten die ouder is dan de onze en die rond 30.000 jaar geleden uitstierf.

Meer informatie over de tentoonstelling en de huurmogelijkheden

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Pages/Actualites/Neandertal.asp

 

Virtuele tentoonstellingen

Le propre de l’homme (franstalig)

Een nieuwe manier om de grote existentiële vragen te beantwoorden! Waar en wanneer je wil kan je de virtuele tentoonstelling “Le propre de l’homme” bezoeken. Het is een verlenging van de tijdelijke tentoonstelling gerealiseerd in 2009 in het Prehistomuseum ter gelegenheid van het tweehonderjarige viering van de geboorte van Darwin.

http://www.lepropredelhomme.be