ARCHEOLOGIE EN ZIJN WETENSCHAPPELIJKE AANPAK

AANBEVOLEN VOOR: WETENSCHAPSRICHTINGEN Zelfs al is de studie van het verleden een menswetenschap, toch is het gebruik van exacte wetenschappen noodzakelijk om een maximum aan gegevens te verzamelen. De leerlingen ontdekken hoe we bronnen moeten laten spreken bij een systematische aanpak. Ze worden eveneens bewust van de grenzen van de

Continue reading

DE MENS IN ZIJN EVOLUTIE

AANBEVOLEN VOOR: WETENSCHAPSRICHTINGEN De kenmerken van deze animatie zijn speciaal ontworpen om beter het evolutionaire continuüm te vatten, met hier de nadruk op de specificiteit van de mens. Natuur, cultuur, welke interacties? Wat gebeurt er als deze een stap zet in de biologische werkelijkheid? De leerlingen ontdekken welke middelen de mensen gebruikten tijdens de (pre)historie

Continue reading

DE MENS DRUKT ZICH UIT

AANBEVOLEN VOOR: KUNSTRICHTINGEN In dit programma keren we met de leerlingen terug naar de oorsprong van kunst en proberen we om de essentie en betekenis ervan te ontdekken. De besproken onderwerpen zijn onder meer de oorsprong van abstractie en de integratie van de artistieke uitdrukking in de context waarin ze werden

Continue reading

DE MENS VOEDT ZICH

AANBEVOLEN VOOR: VOEDING- EN HOTELRICHTINGEN Voor mensen is voedsel van gewoon onmisbaar om te overleven overgegaan naar een echte culturele eigenschap. Voedsel wordt bepaald door de omgeving maar ook en vooral door de keuzes van de samenleving. Door middel van dit programma leren leerlingen dat archeologie onthult wat de voeding was

Continue reading

DE MENS VESTIGT ZICH

AANBEVOLEN VOOR: BOUW EN INDUSTRIËLE RICHTINGEN  Het menselijke genie drukt zich uit in producties, zijn technische bekwaamheid en de oplossingen die hij invoert afhankelijk van zijn omgeving, zijn economisch systeem en zijn levenswijze. We stellen voor om de directe en indirecte sporen van gebruikte materialen te ontdekken en de uitvoering

Continue reading

DE MENS EN ZIJN OMGEVING

AANBEVOLEN VOOR: NATUUR- EN LANDBOUWRICHTINGEN De heersende opvattingen over de levenswijze van onze voorouders plaatsen tegenover wat de archeologie en de wetenschappelijke actualiteit tonen. Door te doen en te handelen stellen we deze vooroordelen in vraag.  Het landschap rond de grot van Ramioul leren ontcijferen, het in verschillende tijdperken kunnen inbeelden.Bewust

Continue reading

DE PREHISTORIE GEDEMONSTREERD: PREHISTORIE EN EVOLUTIE

“Stammen wij af van een aap? Wat wil 'geëvolueerd' zeggen? Zullen we nog veranderen? Als doelstelling willen we een duidelijker beeld hebben van de menselijke evolutie en ze in verband leggen met levenswijzen. We leren een methodologische aanpak te respecteren die toegang geeft tot kennis op basis van aanwijzingen die

Continue reading

DE PREHISTORIE GEDEMONSTREERD: PREHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

“We ontdekken de prehistorie doorheen de ogen en handen van zij die de opgravingen doen. We begrijpen hoe de archeologische aanpak werkt en wat ze ons biedt. Onze blik is gericht naar prehistorie, zijn vorm en zijn inhoud.” Wat weten we en hoe weten we het? De animatie focust op mechanismes

Continue reading

DE PREHISTORIE GEDEMONSTREERD: PREHISTORIE EN LANDSCHAP

“We bekijken het landschap, het kan ons zoveel te leren: het industriële verleden van de streek, de grot die meermaals bewoond werd, een weelderig beschermd woud, verbazingwekkende landschappen. Met een kritische geest ontcijferen we de overblijfselen die bewaard zijn gebleven.” Het landschap doen praten door het te leren ontcijferen. Op

Continue reading

DE PREHISTORIE GEDEMONSTREERD: PREHISTORIE, MYTHES EN REALITEIT

« Was de prehistorische mens een behaarde man die zijn vrouw bij de haren verder sleepte, al grommend en zwaaiend met zijn knots? We plaatsen onze heersende beelden tegenover wat de archeologie oplevert en stellen ons vragen over de oorsprong en hardnekkigheid van deze clichés. Door deze reflectie is het de

Continue reading