45min.

///Activité permanente

Eerste Landbouwers

Bekijk de eerste gedomesticeerde dieren en planten.

Eerste Landbouwers

Thema's:

Dieren
Planten
Neolithicum
Ontdekking
Bos

Amuseer je met... het ontmoeten van planten en dieren van de eerste boerderijen, om te leren dat...

....het maar 12000 jaar geleden is dat we ons op vaste woonplaatsen vestigden, en dat Sapiens daarna pas geleidelijk aan landbouw begon te ontwikkelen en dieren begon te hoeden. Met de sedentarisatie, de domesticatie en de veranderende economie heeft de mens de natuurlijke gang van zaken voor altijd gewijzigd. Sinds deze neolithische revolutie heeft de mens een permanente impact op het landschap en zijn omgeving.

Activiteiten:
In onze tuintjes kan u de eerste planten die onze voorouders cultiveerden, zien. U kan zelf prehistorische werktuigen testen of simpelweg het reilen en zeilen van de eerste boeren observeren. 
In de omheining vindt u de echte dieren, zoals geiten, schapen, varkens,.... Het zijn oude rassen die dichter bij de eerste gedomesticeerde prehistorische rassen staan door hun uiterlijk of gedrag. Vandaag zijn ze niet zo talrijk meer, maar in vervlogen tijden vormden ze de kuddes van de eerste landbouwers. Rondom, kun je al lopend tussen de bomen de geschiedenis van de je dagelijkse kost terugvinden.