35min.

///Activité permanente

Sapiens bouwer

Reconstructies van tent, boerderij, dolmen, menhir...

Sapiens bouwer

Thématiques :

Construction
Archéologie
Découverte
Observation

 

 

Ontdek de technieken van de prehistorische mensen, hun werktuigen, hun tradities en vooral hun bouwwerken. Word achtereenvolgens boer, jager en bouwer.

Loop langs de reconstructies:

  • Tipi’s uit het paleolithicum

  • Huis uit het vroeg-neolithicum

  • Pallisade uit het midden-neolithicum

  • Dolmen uit het laat-neolithicum

  • Megaliet en menhir

  • Bakoven voor brood

  • Rookoven voor vlees

  • Polijststenen

Meer informatie over de oorsprong van deze reconstructies?  Centre de recherche en archéologie expérimentale