fbpx

Een groepsuitstap organiseren naar het Préhistomuseum is kiezen voor een originele en actieve excursie op een nieuwe en ongewone locatie. De programma’s zijn werelden op zich die je uitnodigen voor telkens een unieke reis door de prehistorie.

De educatieve dienst van het Préhistomuseum ontwikkelde heel specifieke invalshoeken om kennis te maken met de prehistorie. Ze zijn telkens aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Of je nu kiest voor een programma à la carte of een themabezoek, het museum laat je daarin vrij waardoor je de formule kan kiezen die het best past bij de kinderen en de reden van je uitstap.

 

6 thematische programma’s als rondleiding:

Het Prehistomuseum biedt 2 permanente tentoonstellingen, 9 openluchtbelevenissen, 12 praktische ateliers, een boswandeling van 8 km, een Archeorestaurant, een beschermde grot en 2 tijdelijke tentoonstellingen per jaar.

Je bent vrij om je programma te kiezen.

De archeoloog-animator die je begeleidt biedt een samenhang aan je keuzes en geeft de betekenis die je had gewenst voor je uitstap.

Hij zal belang hechten aan het plezier om samen te zijn, zich te amuseren in alle interactiviteit.

En wie weet zijn de kinderen op het einde van het bezoek gebeten door de prehistoriemicroob?


Duur : 1u30, 3u of 6u (middagpauze inbegrepen)

"Mijn avontuur" :

De kinderen worden ondergedompeld in een andere wereld, in een ander dagdagelijks leven.

Buiten zijn en de natuur observeren; de inbeelding en alle zintuigen laten werken; bewegen, wandelen, manipuleren; materialen ontdekken en ze met de hand omvormen… Zijn enkele van de ervaringen beleefd en geanimeerd door een archoloog-animator.

Zijn je kinderen klaar om dit prehistorisch avontuur te beleven waarin iedereen een held is.


Duur : 3u of 6u (middagpauze inbegrepen)

Prijs : 11 of 14 €


Vaste activiteiten

Atelier | geanimeerd verhaal ‘mijn steen’: :

We ontdekken het avontuur van Okami, een kleine jager-verzamelaar uit de ijstijd. Doorheen het verhaal ontdekken de kinderen het dagelijkse leven van een prehistorische familie dat in de koude periode leefde.

Jagers| Mammoeten, herten & co.

Speerdrijven: :

Op een echt jachtparcours testen de kinderen hun handigheid, hun geduld en ontdekken ze 3D dieren en en het landschap waarin Okami leefde.

Of voor de kleinsten

Atelier | Jacht: :

Aan de jachtstand ontdekken en proberen we het wapen van de grote broer van Okami.


Activiteiten naar keuze

Atelier | op het ritme van de muziek: :

We ontdekken wat geluid maakt, op wat we bij hebben of wat we moeten zoeken in de natuur zoals de steen van Okami. Van lawaai tot ritme, van geluid tot muziek… de kinderen amuseren zich terwijl ze symfonie creëren voor stenen en orkest!

Atelier | Schilderen op steen:

En als we net als Okami onze steen eens versierden? We ontdekken natuurlijke en kleurrijke materialen, tekenen met de vingers of met een sjabloon voor de allerkleinsten.

Een jager rust | Siesta, ontspanning, relaxatie en massages: :

Dit moment gebeurt in de namiddag zodat kinderen die het willen kunnen rusten. Massageactiviteit en kleine spelletjes gebaseerd op de vijf zintuigen.

Atelier | Het licht van een vetlamp: :

We maken een lamp van klei op basis van een prehistorisch model. Nog een mooi souvenir dat we mee naar huis kunnen nemen.
“Leven of overleven”

Je bezoekt niet elke dag een museum van 30 hectaren! Een gedroomde kans om buiten te zijn, bewegen, wandelen, manipuleren en herontdekken wat we ons samen kunnen amuseren zonder televisie of games. Door de natuur te observeren, materialen aan te raken en ze om te vormen met de hand, verplaatst het kind zich in de huid van een prehistorische mens en helpt hij bij de behoeften van de groep. Wat hebben we nodig en hoe maken we het? En de slimmeriken? Zullen ze even ingenieus zijn als hun voorouders?


Duur : 3u of 6u (middagpauze inbegrepen)

Prijs : 11 of 14 €


Vaste activiteiten
Boeren| Dieren en planten: :

Ontmoet Carlos, Ulysses, Pénélope en co, heel verrassende boederijdieren.

Observeer hoe de prehistorische boer het bos in veld en weiden veranderde en zoek de werktuigen die hij daarbij gebruikte.

Jagers | Mammoeten, herten & co. – speerdrijver of boog: :

Volg een echt jactparcours en breng eten mee voor de hele stam! Maar let op dat je het juiste wapen kiest naargelang het wild en de omgeving! Welke jachtstrategie kies je en hoe laat je je niet vangen door het wild?


Activiteiten naar keuze

Atelier | Vuursteen: :

Een hele uitdaging om een werktuig uit steen te maken… is het de sterkst of de slimste die er in slaagt?

Atelier | Aardewerk: :

Klei is heel kneedbaar, maar toch is het niet eenvoudig om een pot te maken die zo mooi afgewerkt is als die van de bandkeramiekers!

Technotheek | materialen, manieren en modellen: :

We spelen een spel met een prehistorische werkbak vol voorwerpen: wie herkent welk materiaal het is, waarvoor het dient, hoe men het gemaakt heeft en waarom het die vorm heeft?

De grot | Archeologische site: :

We ontdekken de grot van Ramioul, een magische en kwetsbare wereld die de mens al sinds de prehistorie aantrok. Zoek met een zaklamp de sporen van het water en de mens.

Sporen| Blotevoetenpad: :

Doe je schoenen uit en wandel blootvoets… durf te doen! Vertrek met de animator in de sporen van onze voorouders. Welke hebben zij achtergelaten en welke laten wij achter?
“Waaw vuursteen”

In het Prehistomuseum heeft erfgoed verschillende facetten.

Van de grot tot de collecties, van belevenis tot praktische ateliers, de jongeren worden geconfronteerd met alle vormen van erfgoed op een levendige en actieve manier. Op de 30 ha van het museum bekijken we, observeren we, raken we erfgoed aan en maken we het zelf met onze handen. Op het einde van het bezoek zijn de jongeren misschien wel erfgoedambassadeurs geworden!


Duur : 3u of 6u (middagpauze inbegrepen)

Prijs : 11 of 14 €


Vaste activiteiten

De grot | Archeologische site: :

Met een zaklamp ontdekken we het verhaal van deze grot die uniek is en de oorsprong is van het museum en haar collecties. We houden halt bij de meest bizarre en belangrijkste anekdotes van deze plaats.

Collecties | De prehistorie in perspectief: :

Het Préhistomuseum beschikt vandaag over een van de meest representatieve verzamelingen prehistorisch erfgoed van onze streek. Alle grote prehistorische sites in Wallonië worden er getoond. Ontdek de collecteis van het museum en merk dat prehistorie zich vlak bij jou heeft afgespeeld!


Activiteiten naar keuze

Evolutie | Groen labyrint: :

Zoek je weg door een plantaardig doolhof dat acht miljoen jaar evolutie voorstelt; een ludieke manier om de verschillende aftakkingen van ons genealogisch erfgoed te ontdekken.

Technotheek | Modellen, materialen, manieren: :

Bij een confrontatie met verschillende facsimilés probeer je de fossiele gedachten van onze voorouders na te gaan. We vertrekken van het materiële erfgoed om vragen te stellen over het immateriële erfgoed en het behoud van de knowhow van de laatste traditionele ambachtslui.

Atelier | Vuur: :

Een andere manier om het immateriële erfgoed te ontdekken is de handelingen van onze voorouders na te doen om kennis te maken met hun technische intelligentie. We experimenteren met een van de uitvindingen die de mens in “cultureel dier” heeft getransformeerd dat staat te popelen om de natuur te temmen en bekwaam is om de geschiedenis van de wereld voor te stellen. Wanneer we vuur hebben, wordt het maatschappelijk leven er rond georganiseerd.

Atelier | Vuursteen: :

Een andere manier om het immateriële erfgoed te ontdekken is de handelingen van onze voorouders na te doen om kennis te maken met hun technische intelligentie.

Atelier | sieraad: :

Een halsketting maken en vragen stellen over de rol van sieraden in de maatschappijen van gisteren en vandaag.

Sieraden symboliseren wel degelijk boodschappen: die van zich op een individuele en collectieve manier uit te drukken, zich kenbaar en herkenbaar maken.
“Als echte archeologen”

Met dit programma kunnen de jonge deelnemers het pak van een archeoloog aantrekken en de stappen van dit boeiende beroep ontdekken. Tijdens dit bezoek graven ze op, observeren, vergelijken en delen ze hun vondsten Wie weet zijn de jongeren na hun ervaring wel gebeten door de archeologiemicrobe!


Duur : 3u of 6u (middagpauze inbegrepen)

Prijs : 11 of 14 €


Vaste activiteiten

Didactische opgraving: :

Zoals echte archeologen experimenteren ze met veldwerk waaruit aanwijzingen volgen. Schattenjacht maar dan met een wetenschappelijke werkwijze!

Archeologie | Beroepen en onderzoek (30 min): :

Wat gebeurt er met de informatie en de voorwerpen afkomstig van opgravingen? Je krijgt toegang achter de schermen van het museum dankzij virtual reality. Identificeer je met een van de wetenschappers die aanwezig zijn in de tentoonstelling en zoek uit op welk moment hij tussenkomt, hoe en waarom!

Archeolabs: :

Wetenschappelijke ateliers die gewijd zijn aan het bestuderen van de informatie afkomstig van een opgraving. Ontdek de wetenschappen die dienen om een archeologische site te interpreteren. Het is beter om goede vragen te stellen dan slechte antwoorden uit te vinden.


Activiteiten naar keuze

Reconstructies | Experimentele archeologie (30 min): :

Experimenten zijn een waardevol middel om informatie te verkrijgen die de theorie alleen niet oplevert. Observeer en ontmoet een archeoloog aan het werk.

Collecties | De prehistorie in perspectief (30 min): :

Maak kennis met de echte voorwerpen en ontdek hoe de opgravingsresultaten en studies voor een groot publiek toegankelijk gemaakt worden. De bestudeerde collecties zijn referenties voor archeologen. Ze worden gebruikt om het materiaal te dateren en toe te wijzen. Probeer zoals zij te doen en gebruik de tentoonstelling om het materiaal van de opgraving te dateren en toe te kennen.

De grot | Archeologische site: :

Zoek met een zaklamp naar sporen van het water en de mens. Hou halt bij de meest bizarre en belangrijkste anekdotes van deze plek. Vergelijk met beelden de opgravingsmethodes van toen en nu. Op het terras aan de uitgang sta je stil op de archeologische site en probeer je de interesse van de mens om zich hier te installeren te begrijpen door de topografie te observeren.

Atelier | Vuursteen: :

Bewerk vuursteen om de voorwerpen ontdekt tijdens de opgraving te begrijpen en te interpreteren.

Atelier | Aardewerk: :

Boetseer klei om de voorwerpen ontdekt tijdens de opgraving te begrijpen en te interpreteren.

Technotheek | Levenswijzen: :

Vergelijk de gereconstrueerde voorwerpen en de fragmenten ontdekt tijdens de opgraving. Dateer en wijs het materiaal van de opgraving toe aan één van de levenswijzen van de prehistorie.
"Fun, Fun, Fun!"

Wie heeft gezegd dat kennis en knowhow moeilijk te leren en te onthouden is? Wie heeft gezegd dat een museum een serieuze instelling is? Deze dag zal het tegenovergestelde bewijzen! Het programma dat het museum uitgedokterd heeft combineert belevenissen die zowel beroep doen op het hoofd als de benen. De deelnemers zullen moeten samenwerken in team en alle energie inzetten om bij de uitdagingen even performant te zijn als onze voorouders! Wie wordt op het einde van de dag de ultieme oermens?


Onthaal en samenstelling teams
Technotheek | Materialen, manieren en modellen: :

Voorstelling van de uitdagingen. Demonstratie en uitproberen zodat elk team kan oefenen en zijn kampioen kan kiezen voor de finale.

Atelier | Vuursteen: :

Wie kan het beste mes maken? Deze zal goed van pas komen bij de finale.

Atelier | Vuur: :

Training vuur maken. Keuze van de kampioen voor de finale.

De grot | Archeologische site: :

Met een zaklamp zoek je een van de meest verrassende anekdotes die de grot vertelt.

Atelier | Jagers

Training van twee prehistorische jachttechnieken. Puntentelling en keuze van de kampioen voor de finale.

Evolutie | Groen labyrint: :

Zoek om ter snelst je weg door een plantaardig doolhof dat acht miljoen jaar evolutie voorstelt. Geraak niemand kwijt tijdens je tocht, maak goede keuzes en kom er als Homo Sapiens uit!

Reconstructies | Megaliet: :

Een uitdaging met de chronometer: een gemeenschappelijke coördinatie en inspanning zal meer dan een individuele poging deze uitdaging belonen.

Reservatie

Groepen (min. 15 personen) moeten absoluut hun themabezoek op voorhand reserveren.

Reservaties via de dienst advies I reservatie

De opdracht van het advies | reservatie team is om je wegwijs te maken doorheen de keuzes zodat je bezoek aan het Prehistomseum onvergetelijk wordt. Aarzel niet om ze te contacteren!

Diensten:

Gepersonaliseerde ontvangstOnder begeleiding van een archeoloogGratis parkingKorting voor buschauffeursGratis lockersCafetaria, restaurant en terrasOriginele souvenirwinkel