Het Laboratorium voor publieksbemiddeling van het Prehistomuseum denkt en herdenkt, experimenteert en evalueert de onderlinge relaties die bestaan tussen erfgoed, wetenschap en publiek.

Het is een onderzoeks- en ontwikkelingscel met volgende doelstellingen:

1- Bemiddelingssystemen creëren, aangepast aan erfgoed en geschikt voor verschillende doelgroepen van het museum

2- Met nieuwe bemiddelingssystemen experimenteren

3- De toegepaste systemen evalueren en er de nodige wijzigingen in doorvoeren

4- Voortdurend de deontologische code voor bemiddeling van het museum aanpassen

5- De culturele en wetenschappelijke mediatoren van het museum op permanente manier vormen

6- Nieuwe media, nieuwe benaderingen en nieuwe methodes i.v.m. publieksbemiddeling zoeken

7- Een netwerk met externe partners onderhouden

8- Een netwerk met externe partners onderhouden

De projecten van het Laboratorium voor publieksbemiddeling gaan momenteel over:

Hoe een archeologisch feit op een systemische manier benaderen?

Het Laboratorium voor publieksbemiddeling werkt op een systemische benadering van de archeologische feiten door de interactie van factoren aan te tonen die het menselijk gedrag beïnvloeden: de ecologische, economische, culturele, sociale… contexten.

Dit onderzoek wil een permanent en overdraagbaar opleidingsprogramma creëren voor culturele en wetenschappelijke mediatoren van het museum, maar later ook voor andere musea die geïnteresseerd zijn.

De bemiddeling van het gedrag, de universaliteit en de diversiteit van de mensheid.

Dit onderzoek is gericht op het creëren van bemiddelingssystemen gebaseerd op een pedagogie van de complexiteit van het menselijk gedrag rond de 5 M: door aan te nemen dat op eender welk Moment, in een bepaald Milieu, ergens in de Menigte, onze acties bepaald worden door onze Metafysica, onze Meningen, onze Modellen, onze Manieren, onze Materialen en dat we één enkel en zelfde Mensheid zijn met Meervoudige uitdrukkingen.

"Allemaal ouders, allemaal anders, op één en dezelfde planeet"

Het gaat om de mogelijkheden te bekijken om erfgoed te gebruiken in het onderwijsproces rond burgerschap om rondleidingen en animaties rond dit thema te creëren.

Kennis over onze geschiedenis voedt een gevoel van nederigheid die nuttig kan zijn voor debatten en vraagstukken van onze maatschappij. Het Prehistomuseum legt verbanden tussen onderzoek, erfgoed en samenleving. Het onderzoekt het verleden en wil bijdragen aan een maatschappelijke reflectie.

 

De educatieve dienst

 

Binnenin het Laboratorium voor publieksbemiddeling ontwikkelt en werkt de educatieve dienst programma's uit op basis van onderzoeksprojecten. We nodigen je uit om de educatieve dienst van het Prehistomuseum te contacteren voor een specifiek verzoek of als je vragen hebt over de wetenschappelijke actualiteit, over prehistorie,...

Contact

Het Laboratorium voor publieksbemiddeling is een cel die per project leden van de educatieve dienst, collega’s van andere instituties, studenten, onderzoekers in museologie, pedagogische wetenschappen,… bijeen brengt.

coördinatrice Marie Wéra
Dienst publiekswerking en collecties van het Prehistomuseum en de Grotten van Goyet
Archeoloog
Culturele Programmatie I Laboratorium voor publieksbemiddeling
Quality coach
mwera@prehisto.museum
+32 474 646 285

De educatieve dienst
Verantwoordelijke I Contactpersoon:
Sylvie Debois
Dienst publiekswerking en collecties van het Prehistomuseum en de Grotten van Goyet
Archeoloo animator I Educatieve dienst
sdebois@prehisto.museum
04 275 49 75