fbpx

Ga in het hart van het bos rond de grot op zoek naar menselijke sporen die de omgeving sterk beïnvloeden.

Rond de grot van Ramioul kun je het landschap lezen, sporen uit het verleden ontdekken, kiezen om er erfgoed van te maken of niet.

Wandel door de bossen, kijk, observeer en realiseer dat elk element van een landschap er niet toevallig is. Elk spoor vertelt een verhaal waarin de Natuur en de Mens niet ophouden met over zichzelf te praten. Via een stuk buis duidt het Prehistomuseum de getuigen van de geschiedenis van het landschap aan, een geschiedenis van wel 350 miljoen jaren!

Van de oorsprong tot zijn talrijke bezettingen, van de natuur die geeft en de mens die neemt, de telescopen laten ons dingen zien en bieden stof om over na te denken: waarom willen we vandaag zo graag ons erfgoed beschermen?

We maken deel uit van het landschap, we zijn allemaal betrokkenen!

Sinds de Europese Landschapsconventie van 2000 (het verdrag van Florence) luidt de definitie van een landschap als volgt: “een gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen”. Maar volgens het gebruik dat we maken van het landschap, volgens het aspect dat bevoorrecht wordt, variëren de doeleinden rond dit landschap!

Het bos van Ramioul wordt integraal beheerd als een natuurreservaat, we laten de natuur haar volle gang gaan en grijpen niet in, buiten de wandelwegen veilig houden. Mettertijd zal je meer en meer de indruk krijgen dat we ons in een oerbos bevinden waar de mens nooit ingegrepen heeft…

Thema’s

Erfgoed
Natuur
Landschap
Relatie mens-natuur

Type activiteit

Openlucht
Wandeling
Observaties
Vraagstelling

Publiek

voor iedereen
Moeilijkheidsgraad parcours: