///Programme
2e en 3e graad: De mens voedt zich

DOELSTELLINGEN:

De belangrijkste fasen van de menselijke evolutie kennen en ze koppelen aan culturen en levenswijzen.

Een fundamenteel principe van de wetenschappelijke benadering begrijpen: elke theorie is gebaseerd op gegevens en experimenten maar wordt onderworpen aan wijzigingen en aanpassingen bij nieuwe ontdekkingen.

Op basis van onze gemeenschappelijke afkomst leren om verschillen te respecteren. Leren om anderen objectief te bekijken, ongeacht hun afkomst of levenswijze.

 • Via dit programma ontdekken de leerlingen wat de archeologie onthult over de voeding van onze voorhouders en hoe de voeding is geëvolueerd door migraties, klimaatveranderingen en economische systemen. Ze zien ook welke uitvindingen de gerechten die vandaag nog steeds op ons bord komen, hebben beïnvloed.


  5 ACTIVITEITEN:

  Geanimeerd bezoek aan de tentoonstelling “boeren”
  Het bezoek aan de boerderij met rustieke dieren en kleine moestuinen geeft een antwoord op de volgende vragen: hoe werden de voedingsmiddelen aan het einde van de prehistorie gevonden? Wat was de beschikbaarheid van de verschillende producten?

  Workshop vuur aansteken
  De leerlingen worden uitgedaagd om vuur aan te steken en denken na over hoe vuur het leven van de mens radicaal heeft veranderd.

   Vuursteenbewerking
  De leerlingen bewerken de vuursteen en proberen om een gereedschap te maken. Ze bootsen zo de oudste menselijke activiteit na waarvan sporen bewaard zijn gebleven.

  Workshop pottenbakken
  De leerlingen maken een kom uit aarde volgens de prehistorische wijzen. Ze worden zich ervan bewust dat de kunst op tafel vanaf het begin typisch cultureel is.

  Schieten met boog OF speerdrijver (parcours)
  De leerlingen schieten met een boog of speerdrijver op doelen in de vorm van dieren, in een omgeving die is gereconstrueerd op basis van prehistorische modellen. Dit geeft stof tot nadenken over de toegankelijkheid van consumentenproducten op verschillende tijdstippen in de geschiedenis van de mensheid.

   

2e en 3e graad: De mens voedt zich ->title

inclus dans le programme:

 

///Activité permanente

Sapiens créateur

Avec un archéologue animateur, tentez de refaire les gestes des hommes et femmes préhistoriques.

Sapiens créateur

 

60min.

///Activité permanente

Sapiens chasseurs

Tirez à l’arc ou au propulseur sur des cibles en 3D.

Sapiens chasseurs

 

45min.

///Activité permanente

Sapiens agriculteur

La ferme préhistorique avec ses plantes et ses animaux

Sapiens agriculteur