///Programme
De Aarde als erfenis: het Neolithicum

D.m.v. praktische workshops en zich in te leven in situaties kan het kind een correct beeld vormen van onze voorouders, hun levenswijze op een bepaald moment, hun relatie met de omgeving…

Twee tijdperken kunnen vergelijken: de overeenkomsten en de verschillen tussen de eerste boeren en huidige boeren, de moderne en prehistorische productie- en consumptiepatronen en onze dagelijkse werktuigen en die van de moderne boeren.

Bij het kind de fantasie, de nieuwsgierigheid ontwikkelen en het aanmoedigen om vragen te stellen…

In de tentoonstelling “De Aarde als erfenis” worden de leerlingen in het Neolithicum ondergedompeld dankzij uitzonderlijke archeologische voorwerpen. De tentoonstelling maakt de balans op van deze enorme revolutie die tijdens de Prehistorie onze levenswijze compleet veranderd heeft. Welke impact kunnen we nog waarnemen in onze huidige samenlevingen?

De expo toont ook de versnelling van onze consumptie- en productiewijze tijdens de afgelopen 150 jaar. De leerlingen ontdekken en begrijpen daardoor de huidige manieren van exploitatie en productie in vergelijking met die van het Neolithicum. Zo kunnen ze de redenen ontcijferen die hebben geleid tot de huidige milieu-, sociale en economische crisis. Met een archeoloog als gids debatteren en bevragen ze onze relatie met de natuur en leggen ze zo de basis voor een andere relatie in hun toekomst.

Met enkele activiteiten worden de leerlingen 7000 jaar terug naar het verleden gebracht, naar de tijd van de eerste landbouwers-veetelers in onze streken. De vraagstellingen zijn telkens heel concreet (wat zouden we kunnen eten, waar zou dit werktuig voor gebruikt zijn geweest…). De leerlingen doen handelingen van onze voorouders na, ontdekken hun woonst en kunnen een mening vormen over deze heel verschillende levenswijze in vergelijking met de onze.

ACTIVITEITEN:

 • Rondleiding in de tentoonstelling “de Aarde als erfenis”

 • Een gepolijste bijl maken
  Met behulp van replica’s wordt de geschiedenis van de silexbewerking overlopen. Zo begrijpen de leerlingen het verschil tussen een gehouwen en gepolijste steen. Ze maken eveneens hun eigen stenen bijl of dissel en zullen door het zelf te doen meer inzicht krijgen.

  + TE KIEZEN ACTIVITEITEN: 

 • Boogschieten
  Uitgerust met een aangepaste pijl en boog leren de kinderen schieten op doelwit vooraleer ze beginnende jagers worden. Naast de ludieke kant van de activiteit worden de leerlingen zich bewust van het veelzijdige aspect van de voorraad aan hulpbronnen in deze periode.

OF

 • Visite de la ferme de Darion et déplacement collectif d'une mégalithe de 2 tonnes
  Les élèves pénètrent dans la reconstitution d’une ferme préhistorique grandeur nature. Ils s'essaient ensuite à l'activité la plus impressionante de la Préhistoire : le mégalitisme. L’occasion d’appréhender et d’imaginer le mode de vie et le quotidien des premiers agriculteurs-éleveurs.

Een pedagogisch dossier is gratis beschikbaar via deze site in FR!

De Aarde als erfenis: het Neolithicum->title

inclus dans le programme:

 

60min.

///Activité permanente

Sapiens chasseurs

Tirez à l’arc ou au propulseur sur des cibles en 3D.

Sapiens chasseurs

A choisir pour composer le programme:

 

35min.

///Activité permanente

Sapiens bâtisseur

Reconstititions de tipi, de ferme, de dolmen, de menhir ...

Sapiens bâtisseur