///Programme
2e en 3e graad: De mens en zijn omgeving

DOELSTELLINGEN:

Zich bewust worden van de impact van onze activiteit op het milieu, in al zijn dimensies en op een systemische manier (meer in het algemeen een systemische aanpak van een probleem beoefenen).

De analysemethoden ontdekken die ons in staat stellen om verder te gaan dan een eenvoudige macroscopische meting.

Ons ervan bewust worden dat onze leefgewoonten een maatschappelijke, culturele en ecologische impact hebben.

Aan de hand van reconstructies, observaties en proeven vergelijken de leerlingen de relatie tussen de mensheid en de natuur, vandaag en in de prehistorie. Ze plaatsen de evolutie van deze relaties in de tijd in perspectief en proberen de drijvende kracht erachter te vinden.

Wat zijn de wortels van onze economie? Waarop is onze perceptie van de natuur gebaseerd? Deze vragen vormen een goede basis voor het nadenken over "morgen”.


ACTIVITEITEN 

Gereconstrueerde werktuigen hanteren
De leerlingen hanteren gereconstrueerde prehistorische werktuigen. De vragen van de animator zetten hen ertoe om na te denken over de economie van onze voorouders.

Geanimeerd bezoek aan de tentoonstelling “boeren”
De ontdekking van rustieke dieren en de eerste gecultiveerde planten helpt om de basisprincipes van de productie-economie te begrijpen.

 + 2 ACTIVITEITEN NAAR KEUZE:

Geanimeerde wandeling door een geklasseerd bos
Tijdens een wandeling die gericht is op de menselijke beroepen leren de leerlingen sporen van menselijke vestigingen en exploitatie te ontcijferen.

Voetafdrukken, wandelen op blote voeten (in het seizoen)
Door middel van een verbazingwekkende zintuiglijke wandeling evalueren de leerlingen de impact van onze economie op het milieu.

Schietparcours speerdrijver
Aan de hand van een ludieke activiteit begrijpen de leerlingen hoe de omgeving de menselijke keuzes in termen van economie conditioneert. Focus op de interglaciale periode en de tijd van de eerste boeren.

2e en 3e graad: De mens en zijn omgeving ->title

inclus dans le programme:

 

60min.

///Activité permanente

Sapiens chasseurs

Tirez à l’arc ou au propulseur sur des cibles en 3D.

Sapiens chasseurs

 

45min.

///Activité permanente

Sapiens agriculteur

La ferme préhistorique avec ses plantes et ses animaux

Sapiens agriculteur

 

60min.

///Activité permanente

Sapiens et la nature

Sentier pieds nus

Sapiens et la nature

 

30 min.

///Activité permanente

Paysages

Baladez-vous dans un site classé.

Paysages