///Programme
Mijn reis door de prehistorie

DOELSTELLINGEN

Kinderen een eenvoudige voorstelling van de prehistorie en onze voorouders geven, zonder clichés of stereotypen.

Door te vertrouwen op de natuurlijke vermogens van het kind om zichzelf te projecteren, zich voor te stellen in een andere ruimte en tijd: een “tijdloze” ervaring-herinnering creëren die later zal dienen als basis voor kennis met betrekking tot de geschiedenis van de mensheid.

Door andere levenswijzen en andere culturen te ontdekken: het leren respecteren van verschillen.

Na het beluisteren van een verhaal waardoor ze in de prehistorie worden ondergedompeld, gaan uw leerlingen op avontuur om de handelingen uit het verleden na te doen en het leven van de prehistorische mens in de tijd van de jagers-verzamelaars te ontdekken: schieten met speerdrijver, muziek, bezoeken aan reconstructies... Het programma is aangepast aan het ritme van de kinderen en aan hun psychomotorische vaardigheden.

 

Activiteiten:

Geanimeerd verhaal I Mijn reis door de prehistorie:

Een verhaal dompelt de kinderen onder in de prehistorie. Ze hanteren replica’s van voorwerpen die in het verhaal worden voorgesteld en ontdekken hoe mensen in de prehistorie vuur maakten.

 

+ 4 activiteiten naar keuze:

 

Schieten met speerdrijver:

De kinderen jagen om de beurt met een speerdrijver die aan hun grootte is aangepast. Dit geeft betekenis aan een gebaar uit de geschiedenis.

 

Schilderen met okerkleurige verf:

De kinderen tekenen eenvoudige motieven uit de prehistorie na: handafdrukken en dierlijke silhouetten met behulp van sjablonen.

 

Muziek uit de prehistorie (1/2 uur): de kinderen ontdekken en hanteren instrumenten die zijn gemaakt uit natuurlijke materialen, sommige vervaardigd op basis van archeologische sporen, anderen op basis van etnologische vergelijkingen. Ze reproduceren eenvoudige ritmes en ontdekken op een speelse manier de “muziek van de natuur”.

 

Ontdekking van gereconstrueerde woningen I De tipi’s (1/2 uur): de kinderen gaan binnen in de gereconstrueerde woningen die kenmerkend zijn voor de nomadische levenswijze, vergelijkbaar met degenen die in de geschiedenis zijn ontdekt.

Onderwerpen die aan bod komen: prehistorische woningen, de nomadische levenswijze; prehistorische bouwmaterialen.

 

Bezoek aan de grot: de kinderen ontdekken de ingang van de grot waar mensen uit de prehistorie verscheidene keren verbleven. We proberen ons voor te stellen hoe de plaats er toen uitzag.

 

Vervaardigen van een vetlamp uit klei: de kinderen vervaardigen een lamp uit klei op basis van modellen uit de prehistorie.

 

Rustpauze van de jager: rustig moment, dutje in een ingerichte ruimte. Dit moment vindt plaats in de namiddag zodat de kinderen die dit wensen kunnen uitrusten.  Een massageactiviteit en kleine rustige spelletjes gebaseerd op de vijf zintuigen worden aangeboden aan de kinderen bij wie “het prehistorisch zandmannetje” niet is langsgekomen... Dit moment is van groot belang; momenten van rust en ontspanning maakten integraal deel uit van de gewoontes uit de prehistorie!

Onderwerpen die aan bod komen: ontspanning, een fundamentele activiteit; luisteren naar het lichaam.

 

Mijn reis door de prehistorie->title

inclus dans le programme:

 

///Activité permanente

Sapiens créateur

Avec un archéologue animateur, tentez de refaire les gestes des hommes et femmes préhistoriques.

Sapiens créateur

 

60min.

///Activité permanente

Sapiens chasseurs

Tirez à l’arc ou au propulseur sur des cibles en 3D.

Sapiens chasseurs

A choisir pour composer le programme:

 

///Activité permanente

Sapiens créateur

Avec un archéologue animateur, tentez de refaire les gestes des hommes et femmes préhistoriques.

Sapiens créateur

 

35min.

///Activité permanente

Sapiens nomade

La grotte de Ramioul (réouverture le 3 juillet 2021)

Sapiens nomade

 

35min.

///Activité permanente

Sapiens bâtisseur

Reconstititions de tipi, de ferme, de dolmen, de menhir ...

Sapiens bâtisseur