///Programme
2e en 3e graad: De mens vestigt zich

DOELSTELLINGEN:

Zich ervan bewust worden dat onze leefgewoonten een maatschappelijke, culturele en ecologische impact hebben.

De bouwtechnieken en de structuur van het grondgebied in de prehistorie ontdekken. Zich bewust worden van de reflectie en de anticipatie die deze constructies beheersten.

Woningen en levensstijl met elkaar verbinden; een onderscheid maken tussen vermogen en keuze, gestuurd door behoeften en cultuur.

 

Aan de hand van sporen die zijn achtergelaten door de bouwwerken en activiteiten van onze voorouders, bieden wij u de mogelijkheid om te technische bekwaamheden en het menselijk genie tijdens de prehistorie te ontdekken. De gebruikte oplossingen in functie van de levenswijze en de gebruikte materialen naargelang het tijdperk en het milieu, komen aan bod.

ACTIVITEITEN 

Zintuiglijke ontdekking van prehistorische werktuigen
Door gereconstrueerde prehistorische werktuigen te hanteren, worden de leerlingen ertoe gebracht om na te denken over de impact van uitvindingen van gisteren en vandaag.

Ontdekking van gereconstrueerde woningen
De leerlingen vergelijken de gebruikte bouwtechnieken uit het verleden met de huidige methoden.


Workshop vuursteenbewerking
De leerlingen bewerken een vuursteen met als doel een gereedschap te creëren. Zo worden ze er zich van bewust dat menselijke uitvindingen vaak het product zijn van een complexe denkwijze en een complexe reeks handelingen.

 

+ 1 ACTIVITEIT NAAR KEUZE

Workshop vuursteenbewerking
De leerlingen bewerken een vuursteen met als doel een gereedschap te creëren. Zo worden ze er zich van bewust dat menselijke uitvindingen vaak het product zijn van een complexe denkwijze en een complexe reeks handelingen.

 

Interpretatieve wandeling: het landschap lezen
Tijdens een wandeling met stopplaatsen oefenen de leerlingen om het landschap te lezen. Op basis van de sporen die in de natuur zijn achtergelaten, worden we ons ervan bewust dat de mens zijn ruimte structureert en zich, hoe dan ook, niet zomaar ergens vestigt.


Bezoek aan de collecties gecombineerd met een bezoek aan de reserves van het museum
De leerlingen bezoeken de collecties van het museum en ontdekken de materialen die aan ons zijn toegekomen. Ze worden zich bewust van de vergankelijkheid van materialen en de middelen die worden gebruikt om ze te bewaren.

2e en 3e graad: De mens vestigt zich->title

inclus dans le programme:

 

35min.

///Activité permanente

Sapiens bâtisseur

Reconstititions de tipi, de ferme, de dolmen, de menhir ...

Sapiens bâtisseur

 

50min.

///Activité permanente

Tous Sapiens

Découvrez d’authentiques objets archéologiques.

Tous Sapiens

 

12-99 40min.

///Activité permanente

Sapiens sous la loupe

Visitez le centre de reccherche du musée

Sapiens sous la loupe

 

30 min.

///Activité permanente

Paysages

Baladez-vous dans un site classé.

Paysages