fbpx

“Stammen wij af van een aap? Wat wil 'geëvolueerd' zeggen? Zullen we nog veranderen? Als doelstelling willen we een duidelijker beeld hebben van de menselijke evolutie en ze in verband leggen met levenswijzen. We leren een methodologische aanpak te respecteren die toegang geeft tot kennis op basis van aanwijzingen die archeologische opgravingen opleveren.”

Concept

Wat weten we en hoe weten we het? De animatie focust op mechanismes van kennisvergaring. Ze legt het accent op de wetenschappelijke strengheid die de historische wetenschappen omkaderen. 

Op deze basis proberen we de grote fasen van de menselijke evolutie te begrijpen, zowel de biologische als de culturele evolutie. 

Doelstellingen

 • De grote fasen van de menselijke evolutie voorstellen en ze verbinden aan culturen en levenswijzen.

 • Leren bronnen na te gaan en nooit te aarzelen om vooroordelen in vraag te stellen. 

 • Een beeld van prehistorie verkrijgen dat het nauwst aansluit bij de archeologische realiteit en begrijpen waarop deze representaties gebaseerd zijn. 

 • Begrijpen dat gevestigde kennis zich baseert op strikte analyses. 

 • Het eerste principe van de wetenschappelijke aanpak begrijpen: elke theorie is gebaseerd op gegevens en experimenten maar is onderworpen aan wijzigingen en aanpassingen in geval van nieuwe ontdekkingen.  

 • Naast wtenschappelijks studies die de mechanismes van evolutie voorstellen ook een deur open laten voor het respect voor verschil. Een objectieve kijk op de andere leren nemen wat zijn oorsprong of levenswijze ook is.  

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

Waaruit bestaat uw bezoek?

Een activiteitenprogramma = vaste activiteit(en) EN naar keuze meerdere activiteiten "à la carte". Je bent vrij om de suggesties van de educatieve dienst te volgen of je bezoek te personaliseren. 

Elke activiteit (tenzij anders vermeld) duurt 1 uur.

HALVE DAG (3u)
(3u animaties)

Optie: 1u pick-nick op de site voor of na de rondleiding

VASTE ACTIVITEITEN

 • Archeolab I Evolutie

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier I Vuursteen

 • Atelier I Vuur

OF NOG…

 • Jagers I Mammoeten, herten en co. - boog of speerdrijver

 • Collecties I De prehistorie in perspectief

 • Technotheek |Levenswijzen en evolutie

 • Evolutie I Groen labyrint

 • Atelier | Venus

HELE DAG (6u)
(5u animaties + 1u pick-nick)

VASTE ACTIVITEITEN

 • Archeolab I Evolutie

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier I Vuursteen

 • Collecties I De prehistorie in perspectief

 • Atelier I Vuur

 • Jagers I Mammoeten, herten en co. - boog of speerdrijver

OF NOG…

 • Technotheek |Levenswijzen en evolutie

 • Atelier I Venus

 • Evolutie I Groen labyrint

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Archeolab I Evolutie

Dankzij modelleringsapparaten begrijpen de leerlingen de mechanismes van de evolutiestudie met als studiecase de menselijke evolutie. 

Besproken thema's:

 • De verschillende mensensoorten
 • De chronologie van de evolutie

 

Collecties I De prehistorie in perspectief

Het autentieke begrijpen: in het museum ontdekken de leerlingen de fragmentaire stukken waarop specialisten uit verschillende domeinen zich buigen over een onderzoek om een objectieve en meest volledig mogelijke beeld te leveren van de mensen uit het verleden en hun levenswijzen. 

Besproken thema's:

 • De autenhtieke werktuigen
 • De culturele evolutie

 

Atelier I Vuur

De leerlingen experimenteren met een van de uitvindingen die de mens in een "cultureel dier" heeft getransformeerd dat de natuur graag wil beheersen. 

Besproken thema's:

 • Het belang van vuur in de geschiedenis van mensheid
 • De technieken om vuur te maken

 

Atelier I Venus: « ik denk dus ik ben »

Is creativiteit eigen aan de mens? Op basis van deze reflectie worden de leerlingen uitgenodigd om een vrouwelijke figurine te maken met klei. 

Besproken thema's:

 • Het beeld van de mens
 • De creatieve mogelijkheden van de mens
 • De symboliek

 

Atelier I Vuursteen

De leerlingen bewerken vuursteen om er een werktuig van proberen te maken. Zo experimenteren ze met de oudste uitvinding dat van het abstractievermogen van het menselijk wezen getuigt. 

Besproken thema's:

 • De werktuigen uit verschillende periodes van de prehistorie
 • De culturele evolutie

 

Jagers I Mammoeten, herten en co.

Boogschieten of speerdrijven. De mens evolueert, maar doet de omgeving dat ook? De leerlingen maken kennis met verdwenen diersoorten tijdens een jachtparcours die ze laat reizen doorheen verschillende prehistorische periodes. Ze kunnen verschillende wapensoorten uitproberen. 

Besproken thema's:

 • De jachttechnieken: de mens tegenover de natuur

 

Evolutie I Groen labyrint

De leerlingen doorlopen een plantendoolhof dat acht miljoen jaar evolutie voorstelt; een ludieke manier om de verschillende aftakkingen van onze grote gemeenschappelijke stamboom te ontdekken gecombineerd met een reflectie op de menselijke aard.   

 • Het vertakkende aspect van de evolutie
 • Het toeval als evolutiemotor
 • De verschillende mensensoorten
 • De verwantschap met andere primaten

 

Technotheek |Levenswijzen en evolutie

Welke werktuigen had Homo Erectus ? Hoe ging de neanderthaler op jacht? Door kopies van prehistorische werktuigen te ontdekken en gebruiken bouwen of verbeteren de leerlingen hun mentale beelden van de prehistorie.

Besproken thema's:

 • De culturele evolutie
 • De werktuigen in relatie met de levenswijzen