fbpx

“We ontdekken de prehistorie doorheen de ogen en handen van zij die de opgravingen doen. We begrijpen hoe de archeologische aanpak werkt en wat ze ons biedt. Onze blik is gericht naar prehistorie, zijn vorm en zijn inhoud.”

Concept

Wat weten we en hoe weten we het? De animatie focust op mechanismes van kennisvergaring. Ze legt het accent op de wetenschappelijke strengheid die de historische wetenschappen omkaderen. We volgen de vragen die het archeologische voorwerp volgen van bij de opgraving tot bij zijn tentoonstelling in het museum.  

Doelstellingen

 • Het veldwerk begrijpen waarop de voorstellingen van de prehistorie gebaseerd zijn.

 • De verschillende tussenkomsten identificeren die samenwerken om een beeld van het verleden te bouwen dat het meest overeenkomt met de archeologische gegevens.

 • Begrijpen om een verleden tijdperk voor te stellen op basis van werkelijk teruggevonden aanwijzingen; interpretatie en bewijs onderscheiden. 

 • Het beroep van een archeoloog ontdoen van mythes en het een wetenschappelijk aspect teruggeven.
 • De prehistorie ontdekken door de ogen van een archeoloog

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

Waaruit bestaat uw bezoek?

Een activiteitenprogramma = vaste activiteit(en) EN naar keuze meerdere activiteiten "à la carte". Je bent vrij om de suggesties van de educatieve dienst te volgen of je bezoek te personaliseren. 

Elke activiteit (tenzij anders vermeld) duurt 1 uur.

HALVE DAG (3u)
(3u animaties)

Optie: 1u pick-nick op de site voor of na de rondleiding

VASTE ACTIVITEITEN

 • Didactische opgraving (observatie) (30 min)

 • Archeologie I Beroepen en onderzoek (30 min)

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier I Vuursteen

 • De grot I Archeologische site 

OF NOG…

 • Reconstructies I Experimentele archeologie 

 • Archeolab I Archeologie

 • Collecties I De prehistorie in perspectief

 • Atelier I Aardewerk

 • Atelier I Vuur

   

HELE DAG (6u)
(5u animaties + 1u pick-nick)

VASTE ACTIVITEITEN

 • Didactische opgraving

 • Archeologie I Beroepen en onderzoek (30 min)
  gecombineerd met
  Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min)

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Reconstructies I Experimentele archeologie  (waaronder megaliet)

 • De grot I Archeologische site 

 • Atelier I Vuursteen

OF NOG…

 • Archeolab I Archeologie

 • Atelier I Aardewerk

 • Atelier I Vuur

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Didactische opgraving (in het kader van een halve dag: enkel observatie)

Net als echte archeologen experimenteren de leerlingen met het veldwerk waardoor overblijfselen in de aarde worden gevonden. Van een schattenjacht naar een wetenschappelijke strengheid!

Besproken thema's:

 • De wetenschappelijke strengheid
 • De opgravingstechnieken: graven, zeven, registreren

 

Archeologie I Beroepen en onderzoek (30 min)

Wat gebeurt er met de informatie en voorwerpen afkomsting van een opgraving? Toegang tot de coulissen van het museum om te ontdekken wat er met de gevonden voorwerpen gebeurt. De materiaalstudie door verschillende specialisten en de bewaring worden uitgelegd dankzij spelen. Hierdoor begrijpen we op welke vragen overblijfselen kunnen antwoorden op voorwaarde dat we ze correct ondervragen!

Besproken thema's:

 • De fasen na de opgraving
 • De conservering van overblijfselen
 • De studie van overblijfselen: de hulpwetenschappen

 

Archeolab I Archeologie

Dankzij modelleringsapparaten ontdekken de leerlingen welke hulpwetenschappen er zijn voor de archeologie wanneer je sites of overblijfselen moet dateren. Ze ontdekken ook hoe het mogelijk is om vroegere omgevingen te reconstrueren en welke wetenschappen in dit processus tussenkomen. 

Besproken thema's:

 • De dateringstechnieken
 • De hulpwetenschappen: reconstructie van de omgeving (fauna en flora) 

 

Reconstructies I Experimentele archeologie  (waarvan de megaliet)

Experimenten zijn een waardeval middel om informatie te bekomen dat de theorie alleen niet kan bewijzen. De leerlingen observeren en interviewen een archeoloog aan het werk. 

Besproken thema's:

 1. De sporen waarop de reconstructies gebaseerd zijn
 2. Directe, indirecte sporen en hypotheses

 

Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min)

Het autentieke begrijpen: in het museum ontdekken de leerlingen de fragmentaire stukken waarmee specialisten uit verschillende domeinen proberen het leven van de mensen uit het verleden te begrijpen. 

Besproken thema's:

 • De autenhtieke werktuigen
 • De degradatie van materialen
 • De function van ontsluiting van musea

 

De grot I Archeologische site 

De grot is een plek die op veel verschillende manieren gebruikt is geweest tijdens de hele geschiedenis. De plaats bezoeken waar de prehistorische resten werden ontdekt meer dan een eeuw geleden doet de leerlingen begrijpen hoe archeologie geprofessionaliseerd is de afgelopen decennia. 

Besproken thema's:

 • Erfgoedplaats
 • De professionnalisering van het archeologenberoep

 

Atelier I Vuursteen

De oudste menselijke uitvinding krijgt een ereplaats: vuursteenbewerking. In dit atelier gaan de leerlingen de bewerkingstechnieken ontdekken en hun producties linken aan wat er werkelijk werd teruggevonden in opgravingen. 

Besproken thema's:

 • De verschillende bewerkingstechnieken
 • De culturele attributie in functie van de vorm van werktuigen
 • De karakteristieken van de bewerkte steen

 

Atelier I Aardewerk

In het Neolithicum is aardewerk de eerste getuige van een culturele lidmaatschap. De leerlingen maken zelf een potje uit klei en kiezen een vorm en een versiering. Daarna worden de potjes vergeleken en geklasseerd volgens hun gelijkenissen zoals de archoloog doet die neolitische culturen probeert te onderscheiden. 

Besproken thema's:

 • Getuige-voorwerp, markeerder van een tijdperk en een cultuur
 • De fabricatietechnieken
 • De versieringen

 

Atelier I Vuur

Nadat we de vuurresten in de didactische opgraving hebben geïdentificeerd, proberen de leerlingen zelf vuur te maken volgens de prehsitorische methodes. 

Besproken thema's:

 • De technieken om vuur te maken
 • De directe en indirecte sporen achtergelaten door vuur