fbpx

« Was de prehistorische mens een behaarde man die zijn vrouw bij de haren verder sleepte, al grommend en zwaaiend met zijn knots? We plaatsen onze heersende beelden tegenover wat de archeologie oplevert en stellen ons vragen over de oorsprong en hardnekkigheid van deze clichés. Door deze reflectie is het de menselijke aard zelf die in vraag wordt gesteld »

Concept

We leggen de heersende beelden van de levenswijzen van onze voorouders tegenover wat de archeologie en de wetenschappelijke actualiteit oplevert. Door te doen stellen we deze vooroordelen in vraag.

Doelstellingen

 • Leren het verleden te ontcijferen, op de meeste objectieve manier mogelijk op basis van archeologische informatie.

 • Begrijpen dat prehistorie geen homogene periode is: de levenswijzen, de grote periode, de belangrijkste uitvindingen herbekijken in de huidige stand van zaken wat ontdekkingen betreft. 

 • De levenswijzen vergelijken en het begrip vooruitgang nuanceren. 

 • Begrijpen wat het belang kan zijn om de realiteit te vervormen. 

12-14 jaar: De prehistorie gedemonstreerd

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

Waaruit bestaat uw bezoek?

Een activiteitenprogramma = vaste activiteit(en) EN naar keuze meerdere activiteiten "à la carte". Je bent vrij om de suggesties van de educatieve dienst te volgen of je bezoek te personaliseren. 

Elke activiteit (tenzij anders vermeld) duurt 1 uur.

HALVE DAG (3u)
(3u animaties)

Optie: 1u pick-nick op de site voor of na de rondleiding

VASTE ACTIVITEITEN

 • Collecties I De prehistorie in perspectief

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier I Jacht

 • Atelier I Vuursteen

OF NOG…

 • Reconstructies I Experimentele archeologie 

 • Technotheek

 • Atelier I Aardewerk

 • Atelier I Vuur

 • De grot I Archeologische site 

 • Archeolab| Archeologie

HELE DAG (6u)
(5u animaties + 1u pick-nick)

VASTE ACTIVITEITEN

 • Collecties I De prehistorie in perspectief

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Technotheek

 • Atelier I Jacht

 • Atelier I Vuursteen

 • Reconstructies I Experimentele archeologie 

OF NOG…

 • Atelier I Aardewerk

 • Atelier I Vuur

 • De grot I Archeologische site 

 • Archeolab| Archeologie

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Collecties I De prehistorie in perspectief

Contact met het authentieke voorwerp: De leerlingen observeren wat er werkelijk gevonden werd tijdens archeologische opgravingen. Ze begrijpen dat elke reconstructie een deel onzekerheid bevat en dat het noodzakelijk is om onderzoekstechnieken te gebruiken om het voorwerp zo volledig mogelijk te vervolledigen.

Besproken thema's:

 • De authentieke overblijfselen (werktuigen, beenderen) en dat wat ze ons werkelijk leren. 
 • De degradatie van materialen
 • Het materiële en immateriële

 

Technotheek

De archeoloog-animator laat gereconstrueerde prehistorische werktuigen zien en linkt ze aan levenswijzen. 

Besproken thema's:

 • De werktuigen en hun functies

 

Atelier I Jacht

Door dit aletlier experimenteren de kinderen met een belangrijke activiteit in een ontginnende economie. Ze proberen twee verschillende wapens uit, namelijk pijl en boog en speerdrijver en assegaai. Zo begrijpen ze de noodzaak om een bepaald wapen in een bepaalde omgeving te gebruiken.  

Besproken thema's:

 • De wapens in de prehistorie
 • Het gedrag van predatie doorheen de prehistorie
 • De prehistorische fauna

 

Atelier I Aardewerk

Het doel van dit atelier is een verband leggen tussen een uitvinding en de levenswijze waarin ze onstaan is. Van werktuig tot cultuur: hoe zijn stempel drukken op een gebruiksvoorwerp (criteria voor identificatie en toebehorenheid).

Besproken thema's:

 • Kleibewerking doorheen de prehistorie
 • Uitvinding gelinkt aan levenswijze
 • Versiering gelinkt aan culturen

 

Archeolab | Archeologie

De feiten versus de interpretaties. Dankzij modelleringsinstallaties krijgen de leerlingen een initiatie in de hulpwetenschappen van de archeologie en begrijpen ze waarop dat wat we van de prehistorie weten gebaseerd is.

 • De sporen om de omgeving te reconstrueren
 • De sporen om de prehistorische overblijfselen te dateren

 

Atelier I Vuursteen

De kinderen reproduceren de oudste menselijke uitvinding afgeleid in verschillende werktuigen en bewerkingstechnieken in functie van de levenswijze, voor eenzelfde equivalente intelligentie.

Besproken thema's:

 • De verschillende werktuigen in functie van de tijdperiodes
 • De bewerkingstechnieken
 • De eigenschappen van vuursteen

 

Reconstructies I Experimentele archeologie

De kinderen bezoeken de reconstructies van woonsten en leggen ze in verband met de levenswijze. Een minder duurzame woonst betekent nog niet automatisch dat het over een noodwoning gaat. 

Besproken thema's:

 • De prehistorische woons
 • De nomadische en sedentaire levenswijzen
 • De prehistorische "bouwmaterialen"

 

Atelier | Vuur

De leerlingen testen en leren hoe de prehistorische mens een van de belangrijkste uitvindingen van de mensheid heeft ontdekt. Met dit atelier worden de kinderen bewust dat deze uitvinding het leven van de prehistorische mensen gaat veranderen en dat ze aan de oorsprog ligt van nog veel andere ingenieuze uitvindingen. 

Besproken thema's:

 • Het belang van vuur in verschillende prehistorische tijdperken
 • De prehistorische technieken om vuur te maken