fbpx

AANBEVOLEN VOOR: BOUW EN INDUSTRIËLE RICHTINGEN

 

Concept

Het menselijke genie drukt zich uit in producties, zijn technische bekwaamheid en de oplossingen die hij invoert afhankelijk van zijn omgeving, zijn economisch systeem en zijn levenswijze. We stellen voor om de directe en indirecte sporen van gebruikte materialen te ontdekken en de uitvoering door onze voorouders. Het technische aspect van hun producten krijgen aandacht. Ze worden in hun context geplaatst om volledig bewust te worden van hun integratie in de context.

 

Doelstellingen

 • Bewust worden dat onze levensgewoontes een maatschappelijke, culturele en milieu-impact hebben.

 • De bouwtechnieken en de grondstructuren van de prehistorie ontdekken. Bewust worden van het denkwerk en de anticipatie die deze bouwwerken voorafgingen. 

 • Verbanden leggen tussen woonst en levenswijze; onderscheid maken tussen capaciteiten en keuzes geleid door behoeften en cultuur. 

DE ACTIVITEITEN (NAAR KEUZE, 3 ACTIVITEITEN VOOR EEN HALVE DAG, 5 ACTIVITEITEN VOOR EEN HELE DAG)

Halve dag: 3u animatie (Optie: 1u pick-nick ter plaatse voor of na de rondleiding)

Hele dag: 5u animatie + 1u pick-nick

VASTE ACTIVITEITEN

 • Technotheek | het tijdperk van de low-tech

 • Reconstructies I Experimentele Archeologie

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

 • Didactische opgraving
 • Landschappen I Wandelen in een beschermde site
 • Atelier | Vuursteen
 • Collecties | De prehistorie in perspectief gecombineerd met Archeologie I beroepen en onderzoek
 • Sporen | Blotevoetenpad
 • Atelier | Vuur
 • Tijdelijke tentoonstelling

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Technotheek I het tijdperk van de low-tech

Uitvindingen: voor wie, waarom, met welke bronnen? Een rondje op basis van facsimilés van prehistorische uitvindingen. De leerlingen worden uitgenodigd om na te denken over de impact van uitvindingen gisteren en vandaag en hun toegankelijkheid in de samenleving. 

Besproken thema's:

 • De technieken en de werktuigen in functie van behoeften

 

Reconstructies I Experimentele archeologie 

Door de reconstructies van prehistorische woonsten te bezoeken en te observeren worden de leerlingen geconfronteerd met de gebruikte bouwtechnieken, de omgeving waarin de prehistorische mensen evolueerden en de levenswijze van deze laatsten. 

Besproken thema's:

 • De prehistorische architectuur
 • De bouwtechnieken
 • De woonst en de link met de levenswijzen
 • De materiele bronnen

 

Didactische opgraving

Hoe een opgravingssite afbakenen? Wat moet je allemaal opmeten? Welke informatie is essentieel om een maximum aan gegevens te halen uit een archeologische site? De leerlingen proberen deze vragen te beantwoorden in de praktijk door een gereconstrueerde archeologische site op te graven. Opemetingen en striktheid staan op het programma!

Besproken thema's:

 • De meetwerktuigen
 • Opmetingen
 • Bodemsporen: interpretatie
 • De ondergrond en de archeologische overblijfselen

 

Landschappen  I Wandelen doorheen een beschermde site 

Tijdens een wandeling met verschillende haltes en landschapslezingen, waarnemen de leerlingen de implantatie van het landschap doorheen de tijd en in functie van de behoeften. Vanuit deze sporen worden we bewust dat de mens zijn ruimte structureert, zich niet eender waar en hoe vestigt. 

Besproken thema's:

 • De menselijke implantatie in het landschap
 • De verschillende installaties in functie van behoeften

 

Atelier | Vuursteen

Door steen te bewerken om er een werktuig van te maken worden de leerlingen bewust dat de oudste menselijke uitvinding het product is van een reflectie en een complexe chaîne opératoire.

Besproken thema's:

 • Van het concept tot de productie: de mentale aanpak
 • De werktuigen in de prehistorie

 

Collecties I De prehistorie in perspectief & Archeologie I Beroepen en onderzoek

Door de collecties te observeren die in de museumzalen tentoongesteld worden en die bewaard worden in de depots, ontdekken de leerlingen de materialen die zijn overgebleven. Ze worden bewust van de vergankelijkheid van de materialen en de middelen om ze te behouden. 

Besproken thema's:

 • Contact met het authentieke
 • De vergankelijkheid van materialen

 

Voetafdrukken I Bloetevoetenpad

Voeten bloot om terug naar de bron te gaan op een parcours met verrassende elementen. De leerlingen worden uitgenodigd om na te denken over wat de menselijke keuzen beinvloedt. De omgevingsaspecten, de culturele en maatschappelijke aspecten worden besproken. 

Besproken thema's:

 • De gevolgen van menselijke keuzes
 • De natuurlijke laterialen en de getransformeerde materies
 • De ontbossing

 

Atelier | Vuur

De leerlingen worden uitgedaagd om iets te maken dat aan de basis ligt waarmee vandaag nog verscheidene materialen wordt bekomen. 

Besproken thema's:

 • Het beland van vuur in het leven van de mensen: aan de oorsprong van de productie van talrijke materialen
 • De fysische eigenschappen van vuur en de stenen waarmee je het maakt
 • Tijdelijke tentoonstelling: afhankelijk van het thema