fbpx

AANBEVOLEN VOOR: KUNSTRICHTINGEN

Concept

In dit programma keren we met de leerlingen terug naar de oorsprong van kunst en proberen we om de essentie en betekenis ervan te ontdekken. De besproken onderwerpen zijn onder meer de oorsprong van abstractie en de integratie van de artistieke uitdrukking in de context waarin ze werden geboren, zowel in termen van technologieën als de beweegredenen. De oorsprong van kunst zal in perspectief worden geplaatst met de hedendaagse kunst. Afgezien van de duidelijke verschillen, zullen we de tijdloze aspecten van kunst aanduiden.

Doelstellingen

 • De denkwijze van de prehistorische mensen ontwaren in functie van hun levenswijze en doorheen hun kunst. 

 • Begrijpen dat kunst een expressievorm is van het denken welke in direct verband staat met het maatschappelijke, economische en omgevingskader van de mensen.

 • Proberen de culturele aspecten van kunst te onderscheiden van wat onveranderlijk is doorheen tijd en ruimte.

DE ACTIVITEITEN (NAAR KEUZE, 3 ACTIVITEITEN VOOR EEN HALVE DAG, 5 ACTIVITEITEN VOOR EEN HELE DAG)

Halve dag: 3u animatie (Optie: 1u pick-nick ter plaatse voor of na de rondleiding)

Hele dag: 5u animatie + 1u pick-nick

VASTE ACTIVITEITEN

 • De Grot | Archeologische site 

 • Hedendaagse Kunst | Museum van het vergankelijke

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

 • Atelier | Venus

 • Atelier | Gravure

 • Atelier | Sierraad

 • Jagers I Mammoeten, herten en co. – parcours speerdrijven 

 • Atelier | Vuursteen

 • Tijdelijke tentoonstelling

 • Collecties | De prehistorie in perspectief

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

De Grot I Archeologische site 

Door de grot van Ramioul te bezoeken  dompelen de leerlingen zich onder in een mysterieuze sfeer dat gelijkaardig is aan de atmosfeer dat de prehistorische mensen in het Jong-Paleolithicum geïnspireed heeft.

Besproken thema's:

 • Ontdekking van een authentieke erfgoedplaats
 • De kenmerken van een omgeving die de prehistorische kunstenaars heeft geïnspireerd
 • De verschillende gebruiken van grotten tijdens de prehistorie

 

Hedendaagse kunst I Museum van het Vergankelijke

Of het nu een eerste kennismaking is met hedendaagse kunst of dat de leerlingen er al mee vertrouwd zijn, de tijdsgrenzen worden hier gebruiken om de vinger te leggen op de tijdloze aspecten van kunst. Wat waren de functies van kunst tijdens de prehistorie, welke functies kan het vandaag hebben?

Besproken thema's:

 • De functies van kunst
 • Kunst, getuige van een cultuur en een maatschappij
 • De "levensduur" van een kunstwerk

 

Atelier | Venus

De leerlingen maken een van de oudste menselijke afbeeldingen. Een analyse dwingt ons om vragen te stellen over de redenen van hun creatie. 

Besproken thema's:

 • De symboliek in kunst
 • De menselijk afbeelding
 • De interpretatie van kunstwerken afkomstig uit een andere cultuur dan de onze

 

Atelier | Gravure

Op basis van modellen die in onze streken teruggevonden werden, experimenteren de leerlingen een specifieke artistieke techniek en ervaren de moeilijkheden ervan. Een analyse laat toe om details evident te maken die gelinkt zijn aan technische beperkingen, gelinkt aan de observatiezin van de kunstenaar en gelinkt aan de culturele context. Het begrip stijl wordt zo ook besproken.

Besproken thema's:

 • Belgische prehistorische kunst
 • Gravure: de technieken van de prehistorie
 • De motieven van de prehistorie: vergelijking met levenswijze

 

Atelier | Sieraad

Welke redenen zouden de mens overtuigen om zich te versieren? De vraag wordt besproken tijdens een atelier waarin de leerlingen proberen een sieraad te maken op basis van prehistorische modellen.

Besproken thema's:

 • De rol van sieraden
 • De sociale differentiatie in de prehistorie

 

Jagers I Mammoeten, herten en co. - parcours speerdrijven

Door deel te nemen aan een jachtactiviteit met een speerdrijver bespreken we het dagelijkse leven van prehistorische jagers. De leerlingen le biais d’une activité de chasse au propulseur, le quotidien des chasseurs de la Préhistoire est abordé. De leerlingen dwalen rond in een gereconstrueerde omgeving dat het zelfde type is waarin onze voorouders leefden en hun inspiratie uit haalden. 

Besproken thema's:

 • De inspiratiebronnen van prehistorische kunstenaars
 • De prehistorische fauna

 

Atelier | Vuursteen

Tijdens een atelier vuursteenbewerking proberen de leerlingen het esthetische aspect bloot te leggen die aanwezig is in producties. 

Besproken thema's:

 • De oorsprong van kunst
 • Het mooie in dagelijkse gebruiksvoorwerpen

 

Collecties I De prehistorie in perspectief

Een geheel van gemeenschappelijke punten tussen mannen en vrouwen van de prehistorie en van vandaag wordt in scène gezet in de vorm van hedendaagse choreografies. De leerlingen proberen de handelingen de identificeren en discussiëren over hun tijdloosheid.

Besproken thema's:

 • Belgische kunst: contact met het authentieke
 • Tijdelijke tentoonstelling: afhankelijk van het thema