fbpx

AANBEVOLEN VOOR: SOCIO-ECONOMISCHE RICHTINGEN

Concept

De leerlingen ontdekken welke middelen de mensen gebruikten tijdens de (pre)historie om aan hun behoeften te voldoen. De verbanden tussen omgeving, economie, levenswijze, cultuur en samenlevingen worden blootgelegd en vergeleken met de manier waarop we vandaag leven.

Doelstellingen

 • Bewust worden dat onze levensgewoontes een maatschappelijke, culturele en milieu-impact hebben.

 • De economische levenswijzen ontdekken die ons huidig model zijn voorafgegaan.

 • De economie afwegen in een systemische model om een globale visie van de samenleving te verkrijgen.

DE ACTIVITEITEN (NAAR KEUZE, 3 ACTIVITEITEN VOOR EEN HALVE DAG, 5 ACTIVITEITEN VOOR EEN HELE DAG)

Halve dag: 3u animatie (Optie: 1u pick-nick ter plaatse voor of na de rondleiding)

Hele dag: 5u animatie + 1u pick-nick

VASTE ACTIVITEITEN

 • Technotheek | de 5 M

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

 • Jagers I Mammoeten, herten en co. – parcours boogschieten
 • Boeren I Dieren en planten
 • Atelier | Aardewerk
 • Reconstructies I Experimentele Archeologie
 • Atelier | Sierraad
 • Collecties | De prehistorie in perspectief
 • Sporen | Blotevoetenpad (in het seizoen)

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Technotheek I de 5M

Op basis van concrete gevallen begrijpen de leerlingen dat elke productie het resultaat is van een systeem van denken, gedragingen en culturele transmissie.

Besproken thema's:

 • De prehistorische economie door een systemische benadering
 • De paleolithische en neolithische economieën

 

Jagers I Mammoeten, herten en co. - parcours boogschieten

Door een ludieke jachtactiviteit (maar essentieel tijdens de prehistorie) begrijpen de leerlingen hoe de omgeving de menselijk keuzes in economietermen bepaald. 

Besproken thema's:

 • De economie van predatie
 • De levenswijze geassocieerd met de economie van predatie (nomadisme)

 

Boeren I Dieren en planten

Een bezoek aan de boerderij met rustieke dierenrassen en moestuintjes brengt de basiselementen bij om de economie van de productie te begrijpen. De problematiek van seizoensgebondenheid van oogsten wordt besproken. 

Besproken thema's:

 • De economie van productie
 • Het levensritme geassocieerd met de ritme de economie van productie 
 • De overproductie

 

Atelier | Aardewerk

De leerlingenworden uitgedaag om een kleien pot te maken, een productie dat direct afstamt van een socio-economische verandering tijdens de prehistorie. Vanuit dit voorwerp worden ze geleid om op systemische manier de samenlevingen in het verleden te ontcijferen.  

Besproken thema's:

 • Een uitvinding in verband met een levenswijze
 • De noodzaak voor opslag door een overproductie

 

Reconstructies I Experimentele archeologie 

Door een bezoek aan de reconstructies van woningen gericht op de economie proberen de leerlingen te begrijpen in welke mate deze laatste de levenswijze beïnvloedt. 

Besproken thema's:

 • De keuze van de woonst gelinkd aan de economie
 • De structuur van de woonst in functie van de behoeften
 • De paleolithische en neolithische economieën

 

Atelier | Sieraad

Wanneer een economische verandering rijmt met de hierarchisering van de maatschappij: de leerlingen maken een sieraad op basis van prehistorische modellen enreflecteren over de "externe tekens van rijkdom" en hun interpretatie.

Besproken thema's:

 • De sociale differentatie
 • De productie van overschotten gelinkd aan een hierarchisering van de maatschappij

 

Collecties I De prehistorie in perspectief

De leerlingen bezoeken de permanente collecties om er te ontdekken welke sporen ons informeren over de economische systemen die ingevoerd werden door onze voorouders. De vraag over geluk wordt gesteld.  

Besproken thema's:

 • De paleolithische en neolithische economieën op basis van authentieke overblijfselen

 

Voetafdrukken I Bloetevoetenpad

Voeten bloot om terug naar de bron te gaan op een parcours met verrassende elementen. De leerlingen worden uitgenodigd om na te denken over de impact van onze economische en culturele keuzes over onze omgeving en onze samenleving.

Besproken thema's:

 • De menselijk keuzes en hun impact