fbpx

AANBEVOLEN VOOR: WETENSCHAPSRICHTINGEN

Concept

De kenmerken van deze animatie zijn speciaal ontworpen om beter het evolutionaire continuüm te vatten, met hier de nadruk op de specificiteit van de mens. Natuur, cultuur, welke interacties? Wat gebeurt er als deze een stap zet in de biologische werkelijkheid? De leerlingen ontdekken welke middelen de mensen gebruikten tijdens de (pre)historie om aan hun behoeften te voldoen. De verbanden tussen omgeving, economie, levenswijze, cultuur en samenlevingen worden blootgelegd en vergeleken met de manier waarop we vandaag leven.

Doelstellingen

 • De mensensoort situeren bij de levenden en van daaruit ons begrip va menselijkheid herdefiniëren. 

 • De grote fasen van de menselijke evolutie voorstellen en ze verbinden met culturen en levenswijzen. 

 • Begrijpen op welke basis de evolutietheorie zich fundeert. 

 • Begrijpen waarom het evolutieprincipe zo moeilijk te accepteren is als we ze willen toepassen op de mens. 

 • Het eerste principe van de wetenschappelijke aanpak begrijpen: elke theorie rust op gegevens en experimenten maar is onderworpen aan wijzigingen en aanpassingen in het geval van nieuwe ontdekkingen.

 • théorie repose sur des données et des expérimentations mais est sujette à modification et réajustements en cas de nouvelles découvertes.

 • Au-delà des études scientifiques présentant les mécanismes de l’évolution, laisser une porte ouverte sur le respect de la différence. Apprendre à poser un regard objectif sur l’autre, quels que soient son origine ou son mode de vie.

DE ACTIVITEITEN (NAAR KEUZE, 3 ACTIVITEITEN VOOR EEN HALVE DAG, 5 ACTIVITEITEN VOOR EEN HELE DAG)

Halve dag: 3u animatie (Optie: 1u pick-nick ter plaatse voor of na de rondleiding)

Hele dag: 5u animatie + 1u pick-nick

VASTE ACTIVITEITEN

 • Archeolab |evolutie

 • Evolutie | Groen labyrinth

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

 • Sporen | Blotevoetenpad

 • Atelier | Vuursteen

 • Atelier | Vuur

 • Atelier | Sierraad

 • Atelier | Venus

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Archeolab | Evolutie

Op een heel visuele manier begrijpen de leerlingen de evolutiemechanismes door de modelleringsapparaten met als studiecase de menselijke evolutie. Door toestellen die doen nadenken proberen de leerlingen het begrip evolutie "theorie"beter te begrijpen en discussieren ze over de manier waarop ze is gebouwd. 

Besproken thema's:

 • De menselijke evolutie
 • De evolutietheorie doorheen de tijd
 • De biologische evolutie en zijn mechanismen
 • De culturele evolutie en zijn archeologische getuigen

 

Evolutie I Groen labyrinth

De leerlingen dwalen door het evolutiedoolhof om er proberen "sapiens" uit te komen: een ludiek manier om de verschillende takken van onze grote gemeenschappelijke genealogische stamboom de ontdekken samen met een reflectie over de menselijke aard. 

Besproken thema's:

 • De menselijke evolutie
 • Hetvertakkende aspect van de evolutie
 • Het uitsterven van soorten
 • Het begrip toeval

 

Didactische opgraving

Tijdens een sensibiliserings- en vragenparcours reflecteren de leerlingeb over de menselijke aard, zijn acties en zijn gevolgen.  

Besproken thema's:

 • De wereldvisies in functie van de manier waarop men zichzelf ziet
 • Het uitsterven en ontstaan van soorten

 

Atelier | Vuursteen

Maakt een werktuig een mens tot mens? Om hierover te reflecteren vanuit het concrete worden de leerlingen uitgedaagd om een werktuig te maken door de modus operandi van onze voorouders te reproduceren. 

Besproken thema's:

 • De mens en het werktuig
 • Werktuigen als  culturele markeerpunten

 

Atelier | Vuur

De leerlingen proberen zelf een belangrijk element uit de geschiedenis van de mensheid te produceren. En wat als vuur de mens in een "cultureel" dier heeft veranderd? 

Besproken thema's:

 • Het vuur als element dat de mens in cultureel dier heeft veranderd

 

Atelier | Sieraad

De mens wordt gekenmerkt door zijn abstractievermogen; een van de eerste artistieke manifestaties bestaat uit zichzelf versieren. Door eeb sieraad te maken met dezelfde materialen die onze voorouders hadden denken de leerlingen na over het beeld dat de mens van zichzelf heeft, vroeger als nu.  

Besproken thema's:

 • Sieraden als identificatie- en differentiatie-element 

 

Atelier | Venus

De leerlingen maken een van de oudste figuurlijke menselijke afbeeldingen. Een analyse zal de basis zijn voor reflectie over de bestaansreden van deze producties.  

Besproken thema's:

 • De menselijke afbeelding: hoe de mens zichzelf ziet