fbpx

AANBEVOLEN VOOR: LITERAIRE EN FILOSOFISCHE RICHTINGEN

Concept

Wij stellen voor om de impact van onze cultuur op onze perceptie van de wereld en vice versa te evalueren. Al heel vroeg heeft de mens getracht zijn bestaan te rationaliseren. Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen?

Doelstellingen

 • De leerling stimuleren om zich te decentraliseren en zijn mening over maatschappelijke kwesties zoals de relatie met anderen, de status van de mens ten opzichte van zijn medemens en de natuur en zijn positionering binnen de levenden zo maximaal mogelijk te objectiveren.
 • Het concept van de mensheid op basis van een nieuw licht herdefiniëren.
 • De leerling helpen om een globale perceptie te vormen van ons huidig tijdperk in termen van wat we leren uit het verleden.

DE ACTIVITEITEN (NAAR KEUZE, 3 ACTIVITEITEN VOOR EEN HALVE DAG, 5 ACTIVITEITEN VOOR EEN HELE DAG)

Halve dag: 3u animatie (Optie: 1u pick-nick ter plaatse voor of na de rondleiding)

Hele dag: 5u animatie + 1u pick-nick

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

 • Collecties | De prehistorie in perspectief

 • Evolutie | Groen labyrinth

 • De Grot | Archeologische site 

 • Technotheek | de mens en zijn voorwerpen

 • Hedendaagse Kunst | Museum van het vergankelijke

 • Tijdelijke tentoonstelling

 • Atelier | Vuur

 • Sporen | Blotevoetenpad

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Collecties I De prehistorie in perspectief

De leerlingen bezoeken de permanente collecties. De museografie streeft ernaar om de tijdloosheid van het menselijk gedrag te tonen. 

Besproken thema's:

 • De autentieke overblijfselen als getuigen van menselijke gedrag

 

De mensheid: tijdelijkheid, tijdloosheid

Evolutie I Groen labyrinth: de leerlingen doorlopen het doolhof van de evolutie om er als "sapiens" proberen  uit te geraken: een ludieke manier om de verschillende takken van onze grote gemeenschappelijke stamboom te ontdekken, gecombineerd met een reflectie op de menselijke aard.

Besproken thema's:

 • De menselijke aard
 • De oorsprong van de mens en zijn perspectieven
 • De verschillende mensensoorten in de tijd

 

De Grot I archeologische site 

Welk beeld hebben we van het verleden? Op welke basis bouwen we onze identiteit? De leerlingen bezoeken de grot met de vraag over onze perceptie van het verleden. En wat als, net zoals de mythe van de grot, dit beeld enkel weerspiegelt wat we willen zien?

Besproken thema's:

 • De mythe van de grot
 • De voorstellingen van onze oorsprong en onze voorouders

 

Technotheek |de mens en zijn voorwerpen

Aan de hand van replica's van voorwerpen die rondgegeven worden, proberen de leerlingen de afstamming van onze mensheid beter te begrijpen. 

Besproken thema's:

 • Werktuigen en hun impact op de mensheid (van natuur naar cultuur)

 

Hedendaagse Kunst I Museum van het vergankelijke

Kunst als expressie van het denken opent in alle tijdperken een deur naar de samenleving die ze genereert. Kunst van gisteren, kunst van vandaag, hetzelfde cognitieve mechanisme? Door een vergelijking tussen moderne kunst en de eerste kunst, worden de leerlingen aangemoedigd om na te denken over de tijdloze aspecten van kunst.

Besproken thema's:

 • Tijdloze kunst, kunst als getuige van een maatschappij
 • De levensduur van een kunstwerk en de boodschappen die ze meedraagt

 

Atelier | Vuur

De leerlingen worden uitgedaagd om vuur te maken, een element dat aan de oorsprong van de samenleving ligt. We denken na over het belang van vuur bij bijeenkomsten en de mythes die zonder twijfel werden doorverteld rond de haard. 

Besproken thema's:

 • Het vuur als stichtend element van samenlevingen
 • De mythes over de oorsprong van het vuur en de mens

 

Voetafdrukken I Blotevoetenpad

Met een uitdagende maar eenvoudig middel gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen menselijkheid en de stichtende mythes die aan de oorsprong ervan liggen.

Besproken thema's:

 • Onze perceptie van de wereld in functie van culturen
 • Onze handelingen en un gevolgen

 

Tijdelijke tentoonstelling: naargelang het thema