fbpx

"We leven een tijdje net zoals de prehistorische mensen en we leren jagen en schilderen zoals zij. Samen begrijpen hun leefomgeving, bezoeken we de ingang van de grot om zo de vastgeroeste clichés te vergeten. We leren een heel andere wereld kennen die zo verschilt van de onze maar we staan open voor verwondering."

Concept

Tijdens het bezoek zorgen de verschillende activiteiten ervoor dat de kinderen een juist beeld kunnen vormen van hun voorouders, hun levenswijze als jager-verzamelaar, hun relatie met de omgeving. Een selectie van voorwerpen uit het museum wordt hen getoond zodat ze een onderscheid kunnen maken tussen gereconstrueerde en authentieke voorwerpen die fragmentarisch zijn. We maken de vraagstellingen concreet (wat zouden we kunnen eten in een bepaalde omgeving, waarvoor zou dit voorwerp kunnen dienen,...).

De kinderen worden in de situatie geplaatst zodat ze het prehistorische leven beter kunnen begrijpen. Door deze pedagogie van handelingen kunnen kinderen kennis verwerven als acteurs/doeners.

Doelstellingen

 • Denkbeelden oproepen: zich het tijdperk van de prehistorische jagers-verzamelaars kunnen voorstellen.
 • Dankzij de situatie settings en de praktische ateliers kan het kind zich een correct beeld van onze voorouders vormen in de tijd van de jagers, hun levenswijze op dat moment en hun relatie met de omgeving. 
 • Bij het kind de verbeelding en de nieuwsgierigheid ontwikkelen en het stimuleren om vragen te stellen. Doorheen een intens beleefd avontuur buiten onze tijd, een affectieve en zintuiglijk ontmoeting creëren met een levenswijze die heel verschillend is dan de onze.
 • Door middel van gevarieerde activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van het bewustzijn van het kind van zij eigen mogelijkheden: zichzelf ontdekken, kennen, naar waarde schatte en vertrouwen hebben in zichzelf.
 • Openstaan voor de wereld: respect voor de andere wat zijn uiterlijk of zijn levenswijze ook is; bewust worden dat een andere levenswijze niet automatisch betekent dat de andere minder "intelligent" of "geëvolueerd" is.

5-8 jaar: "De prehistorie beleefd"

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

Waaruit bestaat uw bezoek?

Een activiteitenprogramma = vaste activiteit(en) EN naar keuze meerdere activiteiten "à la carte". Je bent vrij om de suggesties van de educatieve dienst te volgen of je bezoek te personaliseren. 

Elke activiteit (tenzij anders vermeld) duurt 1 uur.

HALVE DAG (3u)
(3u animaties)

Optie: 1u pick-nick op de site voor of na de rondleiding

VASTE ACTIVITEITEN

 • Jagers I Mammoeten, herten & co. – Speerdrijven

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier I Jagersamulet

Ontdekking van de reconstructies I De tipis (30 min)
Gecombineerd met
Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min)

OF NOG…

 • De grot I Archeologische site 
 • Atelier I Rotswand schilderen (of schilderen op steen in functie van de weersomstandigheden)
 • Atelier I Op het ritme van de muziek
 • Atelier I Het licht van een vetlamp

HELE DAG (6u)
(5u animaties + 1u pick-nick)

VASTE ACTIVITEITEN

 • Jagers I Mammoeten, herten & co. – Speerdrijven

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Ontdekking van de reconstructies I De tipis (30 min)
  Gecombineerd met
  Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min)
 • Atelier I Jagersamulet
 • De grot I Archeologische site 
 • Atelier I Het licht van een vetlamp

OF NOG…

 • Atelier I Op het ritme van de muziek
 • Atelier I Rotswand schilderen (of schilderen op steen in functie van de weersomstandigheden

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

De grot | Archeologische site

De kinderen ontdekken een archeologische site die vroeger bewoond was door jagers-verzamelaars. Ze proberen zones te onderscheiden die geschikt of ongeschikt waren om een kamp op te zetten en breken zo met een van de hardnekkigste stereotypes van de prehistorie: de oermens leefde niet "in" grotten.

Besproken thema's:

 • Ontdekking van een authentieke erfgoedplaats
 • De prehistorische woonsten
 • De nomadische levenswijze

 

Ontdekking van de reconstructies | De tipi's (30 min)

De kinderen begrijpen dat niet alleen de indianen in tenten hebben geleefd en dat dit woontype vooreerst gelinkt is aan een levenswijze. 

Besproken thema's:

 • De prehistorische woonsten: niet alleen grotten!
 • De nomadische levenswijze

 

Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min)

Bezoek aan enkele zalen van het museum, contact met het authentieke. De kinderen worden bewust van hun tijd en zijn effecten: ze vergelijken de museumvoorwerpen met hun gereconstruceerde tegenhangers in de andere ateliers. 

Besproken thema's:

 • De authentieke overblijfselen (werktuigen, beenderen)
 • De degradatie van materialen

 

Jagers| Mammoeten, herten en Co.– Speerdrijven

De kinderen worden jagers en gebruiken een speerdrijver en assegaaien om te jagen op een parcours in volle natuur. Ze begrijpen ze het belang van de jacht in het leven van de nomaden en worden ze bewust van het belang van de omgeving.

Besproken thema's:

 • De levenswijze van een jager-verzamelaar
 • De wapens van de prehistorie
 • De prehistorische fauna

 

Atelier | Jagersamulet

Identiteitselement, versiering, herkenning, ... een juweel roept verschillende functies op bij kinderen. Dankzij diverse natuurlijke elementen kunnen zowel meisjes als jongens hun eigen sierraad maken, voor deze gelegenheid een amulet als teken van stamlid. 

Besproken thema's:

 • Lichaamsversiering
 • De gebruikte laterialen

 

Atelier | Schilderen op rotswand (of op steen in functie van de weersomstandigheden)

In de periode van de jagers-verzamelaars verschijnt ook de eerste kunst. De kinderen mogen een motief dat werd terug gevonden in grotten natekenen met oker en houtskool op een rotsachtige wand (collectief kunstwerk: neem een fototoestel mee) of op stenen (mag je meenemen: voorzie transportkisten). Wat schilderde men? Waar? Waarom? De experimenten en de genuanceerde antwoorden zorgen ervoor dan de kinderen beter de artistieke expressie van onze voorouders begrijpen.

Besproken thema's:

 • Prehistorische kunst
 • De thema's ten tijde van de jagers-verzamelaars
 • Schilderen op steen: een oppervlakte met reliëf
 • Natuurlijke pigmenten
 • De gebruikte kleuren in de prehistorie

 

Atelier | Op het ritme van de muziek

Met dit moment beseffen de kinderen dat muziek altijd al heeft deel uitgemaakt in de het leven van de mensen. Op de tonen van muziekinstrumenten gemaakt van natuurlijke materialen en/of teruggevonden op prehistorische sites laten de kinderen verschillende ritmes horen.

Besproken thema's:

 • "Muzikale" natuurlijke bronnen
 • De muziek in de prehistorie

 

Atelier | het licht van een vetlamp

De kinderen maken een lamp uit klei op basis van prehistorische modellen die teruggevonden werden. Eens de lampen droog zijn, kunnen ze in de klas dienen als kaarsje voor een prehistorisch ambiance.

Besproken thema's:

 • De lichtbronnen in de prehistorie
 • Ontdekking en manipulatie van natuurlijke materialen: klei en vet