fbpx

« We doen onze voorouders landbouwers na om zo hun realiteit beter te begrijpen. We ontdekken de dieren, de planten, de bewaarmethodes. We beseffen dat er nog geen supermarkten bestonden! We gaan een van de eerste sedentaire woningen ontdekken. Samen bouwen we aan een systemische visie op de tijd van de prehistorische boeren.»

Concept

De kinderen kunnen zich het tijdperk van de prehistorische landbouwers-veetelers voorstellen dankzij de ateliers en de reconstructies (werktuigen en woonsten). Een selectie van voorwerpen uit het museum wordt hen getoond zodat ze een onderscheid kunnen maken tussen gereconstrueerde en authentieke voorwerpen die fragmentarisch zijn. We maken de vraagstellingen concreet (wat zouden we kunnen eten in een bepaalde omgeving, waarvoor zou dit voorwerp kunnen dienen,...).

De kinderen worden in de situatie geplaatst zodat ze het prehistorische leven beter kunnen begrijpen. Door deze pedagogie van handelingen kunnen kinderen kennis verwerven als acteurs/doeners.

Doelstellingen

 • Denkbeelden oproepen: zich het tijdperk van de prehistorische boeren kunnen voorstellen. Het kind helpen om een correct beeld van onze voorouders te vormen in de tijd van de eerste boerderijen, hun levenswijze op een bepaald moment en hun relatie met de omgeving. 
 • Bijdragen aan de constructie van ruimtelijke, tijdelijke en sociale referentiepunten: de informatie situeren in een ruimtelijk en chronologisch kader.
 • Het leven ontdekken van de mensen  tijdens het Neolithicum en de basis van de economie van productie dankzij de ateliers die toegankelijk zijn voor kinderen van 5-8 jaar. 
 • Bij het kind de verbeelding en de nieuwsgierigheid ontwikkelen en het stimuleren om vragen te stellen. Doorheen een intens beleefd avontuur buiten onze tijd, een affectieve en zintuiglijk ontmoeting creëren met een levenswijze die heel verschillend is dan de onze.

5-8 jaar: "De prehistorie beleefd"

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

Waaruit bestaat uw bezoek?

Een activiteitenprogramma = vaste activiteit(en) EN naar keuze meerdere activiteiten "à la carte". Je bent vrij om de suggesties van de educatieve dienst te volgen of je bezoek te personaliseren. 

Elke activiteit (tenzij anders vermeld) duurt 1 uur.

 • HALVE DAG (3u)

  (3u animaties)

Optie: 1u pick-nick op de site voor of na de rondleiding

Boeren I Dieren en planten

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min)
Gecombineerd met
Ontdekking van de reconstructies I Bezoek aan de boerderij van Darion (30 min)

 • Atelier I Aardewerk

OF NOG…

 • Atelier I Boogschieten
 • Atelier I Graan malen
 • Technotheek I De werktuigen van een boer

HELE DAG (6u)
(5u animaties + 1u pick-nick)

VASTE ACTIVITEITEN

 • Boeren I Dieren en planten

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Ontdekking van de reconstructies I Bezoek aan de boerderij van Darion (30 min)
  Gecombineerd met
  Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min)
 • Atelier I Aardewerk
 • Ateliers I Boogschieten
 • Atelier I Graan malen

OF NOG…

 • Technotheek I De werktuigen van een boer

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Ontdekking van de reconstructies I Bezoek aan de boerderij van Darion (30 min)

De kinderen gaan in een reconstructie van een van de eerste sedentaire woningen in onze regio. Ze ontdekken het, proberen de oorsprong van de materialen te bepalen en leggen de link tussen de constructie en de levenswijze.

Besproken thema's:

 • De prehistorische woonst: de eerste boerderijen
 • De sedentaire levenswijze
 • De prehistorische bouwmaterialen

 

Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min)

Bezoek aan enkele zalen van het museum, contact met het authentieke. De kinderen worden bewust van hun tijd en zijn effecten: ze vergelijken de museumvoorwerpen met hun gereconstruceerde tegenhangers in de andere ateliers. 

Besproken thema's:

 • De authentieke overblijfselen (werktuigen, beenderen)
 • De degradatie van materialen

 

Boeren I Dieren en planten

De verschillende aangelegde moestuintjes en de aanwezigheid van rustieke dieren laten de kinderen beter het begin van de landbouw begrijpen en de ritme die de seizoenen oplegt. 

Besproken thema's:

 • De gedomsticeerde dieren en planten
 • De werktuigen van een boer

 

Atelier I Aardewerk

Door een potje uit klei te maken leggen de kinderen een link tussen een uitvinding en de levenswijze die verandert.

Besproken thema's:

 • Een uitvinding in relatie met een levenswijze
 • Ontdekking en manipulatie van natuurlijke materialen: klei

 

Atelier I Graan malen

De kinderen ontdekken de voorloper van de molen. Uitgerust met maalstenen gaan ze de uitdaging aan om meel te maken zoals de eerste landbouwers. 

Besproken thema's:

 • De dagelijkse activiteiten in de tijd van de boeren
 • Brood: de productieketen

 

Atelier I Boogschieten

Met pijl en boog leren de kinderen op doelwitten schieten. Naast het ludieke aspect van de activiteit worden de kinderen zich ook bewust van het veelzijdige aspect van voedselbevoorrading en de bronnen in dat tijdperk.

Besproken thema's:

 • Het voortbestaan van de jacht bij de prehistorische boeren
 • De wapens: pijl en boog
 • De fauna tijdens het neolithicum
 • De neolitische leefomgeving

 

Technotheek I De werktuigen van een boer

De voorwerpen van de prehistorische landbouwers-veetelers: om zich beter een beeld te kunnen vormen worden facsimilés van gereconstrueerde werktuigen getoond aan de kinderen. Ze worden in de context geplaatst en beschreven. Zo ontdekken de kinderen welke voorwerpen ze zouden nodig hebben als zij leefden in de tijd van de eerste boeren. 

Besproken thema's:

 • De werktuigen van de eerste boeren
 • De materialen