fbpx

"Via sporen die achtergelaten werden door onze voorouders, gaan we op zoek naar culturen en levenswijzen uit het verleden om beter onze manier van leven te begrijpen. Door te doen, ontdekken we samen de uitvindingen die revolutionair waren voor het leven van de prehistorische mens. We vergelijken de keuzes van de jagers-verzamelaars en de landbouwers-veetelers doorheen hun werktuigen en technieken."

Concept

De levenswijzen vergelijken van de "jagers-verzamelaars" en de "landbouwers-veetelers" doorheen hun technieken op basis van een voorstelling van getuigenvoorwerpen.

Doelstellingen

 • Begrijpen hoe de karakteristieke voorwerpen getuigen zijn van de twee grote levenswijzen in de prehistorie en ons helpen om ze te vatten. 

 • Bewust worden dat voorwerpen uit het verleden getuigen zijn van verschillende levenswijzen.

 • Begrijpen dat de prehistorie geen homogene periode was.

 • De chronologie van de prehistorie ontdekken (levenswijzen, grote periodes, klimaatveranderingen, grootste uitvindingen).

 • De levenswijzen vergelijken en het begrip vooruitgang nuanceren.

8-12 jaar: "De prehistorie uitgelegd"

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

Waaruit bestaat uw bezoek?

Een activiteitenprogramma = vaste activiteit(en) EN naar keuze meerdere activiteiten "à la carte". Je bent vrij om de suggesties van de educatieve dienst te volgen of je bezoek te personaliseren. 

Elke activiteit (tenzij anders vermeld) duurt 1 uur.

HALVE DAG (3u)
(3u animaties)

Optie: 1u pick-nick op de site voor of na de rondleiding

VASTE ACTIVITEITEN

 • Technotheek I werktuigen en technieken

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier I Jacht
 • Atelier I Aardewerk

OF NOG…

 • Atelier I Vuursteen

 • Reconstructies I  Experimentele archeologie

 • Collecties I De prehistorie in perspectief

 • Jagers I Mammoeten, herten en co. – boog of speerdrijver (ipv Atelier|Jacht)

 • Atelier I Vuur

HELE DAG (6u)
(5u animaties + 1u pick-nick)

VASTE ACTIVITEITEN

 • Technotheek I werktuigen en technieken

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier I Jacht

 • Atelier I Aardewerk

 • Atelier I Vuursteen

 • Reconstructies I  Experimentele archeologie

OF NOG…

 • Collecties I De prehistorie in perspectief

 • Jagers I Mammoeten, herten en co. – boog of speerdrijver

 • Atelier I Vuur

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Technoteek I werktuigen en technieken

Om de zaken toegankelijk en begrijpelijk te maken voor de leerlingen, hebben we voorwerpen uit het verleden nagemaakt om aan te raken, te manipuleren, te gebruiken en te testen. De archeoloog-animator stelt de prehistorische werktuigen voor en linkt ze aan de levenswijzen.  

Besproken thema's:

 • Jagers, boeren: hun respectievelijke werktuigen en hun vervaardiging

 

Atelier I Jacht

Met dit atelier experimenteren de kinderen met een belangrijke activiteit van een ontginnende economie. Ze testen twee verschillende wapoens, een boog en een speerdrijver, en begrijpen de noodzaak om een bepaald wapen in een bepaalde omgeving te gebruiken. 

Besproken thema's:

 • De wapens in de prehistorie
 • Het gedrag van predatie doorheen de prehistorie
 • De prehistorische fauna

 

Atelier I Aardewerk

De kinderen maken een potje uit klei gebaseerd op modellen uit de prehistorie. Maar is aardewerk echt een uitvinding van het Neolithicum? Dit atelier biedt de kans om de uitvinding te linken aan de levenswijze.

Besproken thema's:

 • Kleibewerking doorheen de prehistorie
 • Een uitvinding in relatie met de levenswijze

 

Atelier I Vuursteen: de oudste menselijke uitvinding krijgt een ereplaats

Vuursteen bewerken. De kinderen worden uitgedaagd om een werktuig uit steen te maken. In dit atelier gaan de leerlingen de gebruikte bewerkingstechnieken ontdekken en het gepaste gebruik van werktuigen en wapens die gemaakt werden. 

Besproken thema's:

 • De verschillende werktuigen in fucntie van hun tijdperk
 • De bewerkingstechnieken
 • De karakteristieken van vuursteen

 

Reconstructies | Experimentele archeologie

De kinderen bezoeken de reconstructies van woonsten en leggen ze in verband met de levenswijze. Een minder duurzame woonst betekent niet automatisch dat het over een noodoplossing gaat.

Besproken thema's:

 • De prehistorische woonst
 • De prehistorische bouwmaterialen

 

Collecties | De Prehistorie in perspectief: contact met het authentieke voorwerp

De leerlingen observeren wat werkelijk ontdekt werd bij archeologische opgravingen. Ze begrijpen dat elke reconstructie een deel onzekerheid bevat en dat het noodzakelijk is om beroep te doen op onderzoekstechnieken om het voorwerp proberen zo waarheidsgetrouw mogelijk te vervolledigen. 

Besproken thema's:

 • De authentieke overblijfselen (werktuigen, beenderen)
 • De degradatie van materialen

 

Jagers | Mammoeten, herten en co – boogschieten of speerdrijven

Alle leerlingen gaan een uitvinding kunnen testen in zijn context en er de voordelen van apprecieren: ze schieten met pijl en boog of een speerdrijver en assegaai op 3D dierdoelwitten in een omgeving die overeenstemt met het tijdperk. Door deze activiteit worden ze bewust dat de mens niet een dier is dat van nauture jaagt. Alleen de technologische uitvindingen die hij doet helpen hem om zijn fysieke zwakheden te overstijgen. 

Besproken thema's:

 • De wapens in de prehistorie
 • Het gedrag van predatie doorheen de prehistorie
 • De prehistorische fauna

 

Atelier | Vuur

De leerlingen proeberen vuur te maken met stenen, net zoals in de prehistorie. Door dit atelier worden de kinderen bewust dat deze ontdekking het leven van de prehistorische mensen heeft veranderd en dat ze aan de oorsprong ligt van veel andere ingenieuze uitvindingen.  

Besproken thema's:

 • Het belang van het vuur in verschillende tijdperken in de prehistorie
 • De prehistorische technieken om vuur te maken