fbpx

"We vergelijken de levenswijzen van de jagers-verzamelaars en de landbouwers-veetelers doorheen hun kunst, uiting van hun denken. We ontdekken hoe de prehistorische mensen van het paleolithicum en het neolithicum leefden en proberen ons, de tijd van het bezoek, in te leven in hun geest en te denken zoals zij. Wek de prehistorische mens die in je sluimert!"

Concept

De levenswijzen vergelijken van de "jagers-verzamelaars" en de "landbouwers-veetelers" doorheen hun technieken op basis van een voorstelling van getuigenvoorwerpen. ontdekken hoe de prehistorische mensen leefden tijdens het Paleolithicum en het Neolithicum en een glimp opvangen van hun denkwijze doorheen hun kunst.

Doelstellingen

 • Begrijpen hoe de karakteristieke voorwerpen getuigen zijn van de twee grote levenswijzen in de prehistorie en ons helpen om ze te vatten. 

 • Een glimp opvangen van de manier van denken van de prehistorische mensen in functie van hun levenswijzen en doorheen hun kunst. 

 • Begrijpen dat kunst een expressievorm is van het denken, welke in direct verband staat met het maatschappelijk, economisch en milieukader van de mensen.

 • Bewust worden dat voorwerpen uit het verleden getuigen zijn van verschillende levenswijzen.

 • Begrijpen dat de prehistorie geen homogene periode was.

8-12 jaar: "De prehistorie uitgelegd"

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

HALVE DAG (3u)
(3u animaties)

Optie: 1u pick-nick op de site voor of na de rondleiding

VASTE ACTIVITEITEN

 • De grot I Archeologische site 

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier I Venus
 • Atelier I Schilderen

OF NOG…

 • Technotheek I kunst en denken
 • Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min) Gecombineerd met Atelier I Megaliet (30 min)
 • Atelier I Vuursteen
 • Atelier I Sieraad
 • Atelier | Gravure
 • Atelier I Vuur
 • Jagers I Mammoeten, herten en co. – speerdrijven

HELE DAG (6u)
(5u animaties + 1u pick-nick)

VASTE ACTIVITEITEN

 • De grot I Archeologische site 

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Atelier | Venus
 • Atelier | Schilderen
 • Technotheek I kunst en denken
 • Collecties I De prehistorie in perspectief (30 min) Gecombineerd met Atelier I Megaliet (30 min)

OF NOG…

 • Atelier | Vuursteen
 • Atelier | Sieraad
 • Atelier | Gravure
 • Atelier | Vuur
 • Jagers I Mammoeten, herten en co. – speerdrijven

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

De grot I Archeologische site 

Door de grot te bezoeken, ontdekken de leerlingen dat zijn functie varieerde naargelang de evolutie van het denken en de levenswijzen. visitant la grotte, les élèves découvrent que sa fonction a varié selon l’évolution de la pensée et des modes de vie. Een artistieke schatkist voor de ene, een begraafruimte voor de andere. De leerlingen zullen er zich volledig bewust van worden als ze deze plek bezoeken die meerdere malen bewoond of gebruikt werd door de prehistosrische mensen.  

Besproken thema's:

 • Ontdekking van een authentieke erfgoedplek
 • De kenmerken van een omgeving die de prehistorische kunstenaars inspireerden
 • De verschillende gebruiken van de grotten tijdens de prehistorie

 

Atelier I Schilderen op rotswand (of op steen naargelang de weersomstandigheden)

De leerlingen ontdekken en experimenteren met prehistorische schilderingen op basis van moddelen uit verschillende periodes, op een reliëfwand (collectief werk: voorzie een fototoestel) of op stenen (mogen meegenomen worden: voorzie een transportkist). Ze merken dat de thema's en de ondergronden aanzienlijk veranderen in functie van de levenswijze en vangen een glimp op van de denkmechanismes van jagers-verzamelaars enerzijds en landbouwers-veetelers anderzijds.  

Besproken thema's:

 • Prehistorische kunst
 • De thema's in de tijdens van de jagers-verzamelaars en de landbouwers-veetelers 
 • Schilderen op steen: een oppervlakte met reliëf
 • Natuurlijke pigmenten

 

Atelier I Venus

Het beeld dat men van zichzelf heeft hangt ten dele samen met de perceptie van de wereld. Door een cultusbeeldje uit het Paleolithicum te maken die zijn neolithische gelijke heeft in de Moedergodin, gaan de kinderen begrijpen hoe eenzelfde voorwerp verschillende geïnterpreteerd en bekeken kan worden. 

Besproken thema's:

 • De menselijke voorstelling in de prehistorie
 • De symboliek van de vrouw
 • Kleibewerking

 

Technoteek I kunst en denken

Om de zaken toegankelijk en begrijpelijk te maken voor de leerlingen, hebben we voorwerpen uit het verleden nagemaakt om aan te raken, te manipuleren, te gebruiken en te testen. De archeoloog-animator toont de kopies van werktuigen en kunstwoorwerpen en linkt ze aan de levenswijzen.  

Besproken thema's:

 • Context setting: levenswijze en artistieke uitdrukkingen

 

Atelier I Sieraad

De leerlingen maken een halsketting met natuurelementen en worden geleid in de vraagstelling over de rollen van sieraden in fucntie van culturen en levenswijzen. 

Besproken thema's:

 • De lichaamsversiering
 • De gebruikte materialen
 • De sociale hiërarchie

 

Collecties | De Prehistorie in perspectief (30 min)

De leerlingen bezoeken enkele museumzalen en zien zo autentieke voorwerpen. Ze worden bewust dat elke reconstructie een deel onzekerheid bevat en dat het noodzakelijk is om beroep te doen op onderzoekstechnieken om het voorwerp proberen zo waarheidsgetrouw mogelijk te vervolledigen. 

Besproken thema's:

 • De authentieke overblijfselen (werktuigen, beenderen)
 • De artistieke uitingen in België

 

Atelier I Megaliet (30 min)

Door een steen van meerdere ton te verplaatsen worden de leerlingen bewust dat alle realisaties van toen beroep hebben gedaan op een spitsvondigheid, reflectie en verbeelding gezien de middelen waarover de prehistorische mensen beschikten. Deze reconstructies zijn de weerspiegeling van een complex gedachtensysteem en vormt een opening naar een reflectie over de samenleving.  

Besproken thema's:

 • De monumentale constructies en hun veronderstelde symboliek
 • De groep, de sociale cohesie in de prehistorie

 

Atelier I Vuursteen

De oudste menselijke uitvinding krijgt een ereplaats: de vuursteen bewerking. Deze uiterst harde steen werd geëploiteerd en bewerkt om van zijn snijdende eigenschappen te profiteren. In dit atelier gaan de leerlingen de bewerktechnieken ontdekken en bewust worden dat de zo verkregen werktuigen het resultaat zijn van complexe cognitieve mechanismen. 

Besproken thema's:

 • De verschillende werktuigen in functie van hun tijdperken: de cultuur en zijn impact op de vorm
 • Het "mooie" doorheen de werktuigen
 • De bewerkingstechnieken

 

Atelier | Gravure

Met een vuurstenen steker worden de kinderen uitgedaagd om een prehistorische kunstenaar te zijn en een gelijkaardige gravuyre te maken als de voorouders uit onze streken. Inderdaad, in tegenstelling tot schilderingen werden in onze regio's wel gravures ontdekt. 

Besproken thema's:

 • Een teruggevonden kunstvorm in België
 • De thema's
 • De technieken en de werktuigen

 

Atelier I Vuur

De productie van vuur vertaalt een wil van de mens om de natuur te temmen. Daarnaast is het ook een uitvinding waardoor bijvoorbeeld grotschilderingen mogelijk werden. De kidneren mogen een van de belangrijkste uitvindingen van de menselijke gschiedenis uittesten.

Besproken thema's:

 • Het indirecte belang van vuur voor kunst
 • De symboliek van vuur in verschillende culturen
 • De prehistorische technieken van vuur maken

 

Jagers | Mammoeten, herten en co – speerdrijven

De leerlingen dwalen door een gerecontrsuurde 'steppe' en jagen met een speerdrijver op dierdoelwitten uit de ijstijd. Door deze activiteit kunnen ze de voornaamste inspiratiebron voor prehistorische kunstenaars ontdekken. 

Besproken thema's:

 • De prehistorische fauna 
 • De inspiratiebronnen van prehistorische kunstenaars