fbpx

«We worden ons bewust en aanvaarden dat wat we vandaag doen een impact zal hebben op toekomstige generaties. Door de levenswijzen van de jagers-verzamelaars en de landbouwers-veetelers te vergelijken doorheen wat we kennen van hun maatschappij en economie, zullen we een eigen gedachte over onze maatschappij hebben.»

Concept

De levenswijzen vergelijken van de "jagers-verzamelaars" en de "landbouwers-veetelers" doorheen wat we kennen van hun samenleving en economie. Reflectie over onze eigen samenleving en over de alternatieven voor een respectvolle economie (duurzame ontwikkeling).

Doelstellingen

 • Begrijpen hoe de karakteristieke voorwerpen getuigen zijn van de twee grote levenswijzen in de prehistorie en ons helpen om ze te vatten. 

 • Bewust worden dat voorwerpen uit het verleden getuigen zijn van verschillende levenswijzen.

 • Begrijpen dat de prehistorie geen homogene periode was.

 • De chronologie van de prehistorie ontdekken (levenswijzen, grote periodes, klimaatveranderingen, grootste uitvindingen).

 • Bewust worden dat onze levensgewoonten een impact hebben op zowel maatschappelijk, cultureel vlak en op ons milieu.

8-12 jaar: "De prehistorie uitgelegd"

Reserveren

Via telefoon op 04 275 49 75 (weekdagen tussen 9 en 17u) om samen met het advies- en reservatieteam een rondleiding in het Préhistomuseum te kiezen.

Waaruit bestaat uw bezoek?

Een activiteitenprogramma = vaste activiteit(en) EN naar keuze meerdere activiteiten "à la carte". Je bent vrij om de suggesties van de educatieve dienst te volgen of je bezoek te personaliseren. 

Elke activiteit (tenzij anders vermeld) duurt 1 uur.

HALVE DAG (3u)
(3u animaties)

Optie: 1u pick-nick op de site voor of na de rondleiding

VASTE ACTIVITEITEN

 • Technotheek I werktuigen en economie

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Ontdekking van de reconstructies I de woonsten (30 min)
  Gecombineerd met
  Atelier I Megaliet 30 min)
 • Jagers I Mammoeten, herten en co. – boog

OF NOG…

 • Atelier I Aardewerk
 • Collecties I De prehistorie in perspectief
 • Boeren I Dieren en planten
 • Voetafdrukken I Blotevoetenpad
 • Atelier I Graan malen

HELE DAG (6u)
(5u animaties + 1u pick-nick)

VASTE ACTIVITEITEN

 • Technotheek I werktuigen en economie

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

ACTIVITEITEN AANBEVOLEN DOOR DE EDUCATIEVE DIENST:

 • Ontdekking van de reconstructies I de woonsten (30 min)
  Gecombineerd met
  Atelier I Megaliet (30 min)
 • Jagers I Mammoeten, herten en co. – boog
 • Atelier I Aardewerk
 • Boeren I Dieren en planten

OF NOG…

 • Collecties I De prehistorie in perspectief
 • Voetafdrukken I Blotevoetenpad
 • Atelier I Graan malen

DE ACTIVITEITEN IN DETAIL

Technoteek I werktuigen en economie

Om de zaken toegankelijk en begrijpelijk te maken voor de leerlingen, hebben we voorwerpen uit het verleden nagemaakt om aan te raken, te manipuleren, te gebruiken en te testen. De archeoloog-animator toont kopies van werktuigen en kunstvoorwerpen en linkt ze aan de levenswijzen: de uitvindingen hangen af van de samenlevingen die ze voortbrengen.

Besproken thema's:

 • Jagers, boeren: de typische werktuigen van de twee levenswijzen

 

Ontdekking reconstructies I de woonsten (30 min)

De woonsten staan in direct verband met de levenswijzen, de samenleving en de cultuur: de leerlingen worden er zich bewust van door de reconstructies van woonsten uit verschillende tijdsperken te bezoeken. 

Besproken thema's:

 • Prehistorische woonsten
 • De nomadische en sedentaire levenswijzen
 • De verankering van de woonst in het landschap

 

Boeren I Dieren en planten

Door de verschillende aangelgde moestuintjes en de aanwezigheid van boederijdieren kunnen de leerlingen de basis van een producerende economie beter begrijpen en het ritme opgelegd door de seizoenen. De boerderij representeert de basis van een productie economie. 

Besproken thema's:

 • Neolithicum: de gedomsticeerde dieren en planten
 • De werktuigen van een boer
 • Seizoensgebondenheid

 

Jagers | Mammoeten, herten en co – boogschieten 

De leerlingen gaan boogschieten op een jachtparcours. Door deze activiteit worden ze bewust dat de mens anders jaagt volgens zijn economie en de samenleving waartoe hij behoort. De jacht is een belangrijk element in de prehistorische economie; deze activiteit in het kader van het programma doen laat toe om alle factoren en gevolgens te overwegen (systemische benadering).

Besproken thema's:

 • De levensonderhoudactiviteiten in fucntie van de omgeving en de levenswijze

 

Atelier I Megaliet (30 min)

Door een steen van meerdere ton te verplaatsen worden de leerlingen bewust dat alle realisaties van toen beroep hebben gedaan op een spitsvondigheid, reflectie en verbeelding gezien de middelen waarover de prehistorische mensen beschikten. Deze reconstructies zijn de weerspiegeling van een complex gedachtensysteem en vormt een opening naar een reflectie over de samenleving.

Besproken thema's:

 • Het belang van de groep, de sociale cohesie in de prehistorie

 

Atelier I Aardewerk

In het Neolithicum is aardewerk de eerste getuige van een culturele lidmaatschap. De leerlingen maken zelf een potje uit klei en kiezen een vorm en een versiering. Daarna worden de potjes vergeleken en geklasseerd volgens hun gelijkenissen zoals de archoloog doet die neolitische culturen probeert te onderscheiden. 

Besproken thema's:

 • Uitvinding gelinkt aan een levenswijze
 • Versiering gelinkt aan een cultuur

 

Collecties | De Prehistorie in perspectief

Het museum stelt de authentieke overblijfselen van vroegere samenlevingen tentoon maar waarvan de echo nog steeds door ons heen weerklinkt. Door de verschillende zalen te bezoeken en er de authentieke voorwerpen de ontdekken die van ons verleden getuigen, begrijpen de leerlingen hoe ze getuigen zijn van specifieke economieën en culturen.  

Besproken thema's:

 • De authentieke overblijfselen (werktuigen, beenderen)
 • De degradatie van materialen

 

Voetafdrukken I Blotevoetenpad

De leerlingen worden uitgenodigd om een parcours te volgen op hun blote voeten waar ze op verschillende haltes bevraagd worden over de prehistorische en hedendaagse omgeving. Met zo'n originele en ontspannen aanpak worden de kinderen bewust dat onze economieën redenen en gevolgen hebben wat het tijdperk ook is. Ze identificeren laat doordachte daden toe. (Sandalen worden toegelaten voor de meest gevoelige voeten!)

Besproken thema's:

 • Zichtbare sporen van menselijke activiteit, vandaag en in de prehistorie
 • Terug naar de bron: de zintuigen

 

Atelier I Graan malen

Uitgedaagd om meel te maken met de voorouder van de molen (maalstenen), experimenteren de inderen met een wijdverbreide activiteit in de tijd van de eerste landbouwers. Vragen over de verdeling van de taken in een dorp worden gesteld. 

Besproken thema's:

 • Een dagelijkse activiteit gelinkt aan een levenswijze