///Programme
La terre en héritage : le Néolithique

D.m.v. praktische workshops en zich in te leven in situaties kan het kind een correct beeld vormen van onze voorouders, hun levenswijze op een bepaald moment, hun relatie met de omgeving…

Twee tijdperken kunnen vergelijken: de overeenkomsten en de verschillen tussen de eerste boeren en huidige boeren, de moderne en prehistorische productie- en consumptiepatronen en onze dagelijkse werktuigen en die van de moderne boeren.

Bij het kind de fantasie, de nieuwsgierigheid ontwikkelen en het aanmoedigen om vragen te

In de tentoonstelling “De Aarde als erfenis” worden de leerlingen in het Neolithicum ondergedompeld dankzij uitzonderlijke archeologische voorwerpen. De tentoonstelling maakt de balans op van deze enorme revolutie die tijdens de Prehistorie onze levenswijze compleet veranderd heeft. Welke impact kunnen we nog waarnemen in onze huidige samenlevingen?

De expo toont ook de versnelling van onze consumptie- en productiewijze tijdens de afgelopen 150 jaar. De leerlingen ontdekken en begrijpen daardoor de huidige manieren van exploitatie en productie in vergelijking met die van het Neolithicum. Zo kunnen ze de redenen ontcijferen die hebben geleid tot de huidige milieu-, sociale en economische crisis. Met een archeoloog als gids debatteren en bevragen ze onze relatie met de natuur en leggen ze zo de basis voor een andere relatie in hun toekomst.

Met enkele activiteiten worden de leerlingen 7000 jaar terug naar het verleden gebracht, naar de tijd van de eerste landbouwers-veetelers in onze streken. De vraagstellingen zijn telkens heel concreet (wat zouden we kunnen eten, waar zou dit werktuig voor gebruikt zijn geweest…). De leerlingen doen handelingen van onze voorouders na, ontdekken hun woonst en kunnen een mening vormen over deze heel verschillende levenswijze in vergelijking met de onze.

ACTIVITEITEN:

 • Rondleiding in de tentoonstelling “de Aarde als erfenis”

 • Een gepolijste bijl maken
  Met behulp van replica’s wordt de geschiedenis van de silexbewerking overlopen. Zo begrijpen de leerlingen het verschil tussen een gehouwen en gepolijste steen. Ze maken eveneens hun eigen stenen bijl of dissel en zullen door het zelf te doen meer inzicht krijgen.

 • Boogschieten
  Uitgerust met een aangepaste pijl en boog leren de kinderen schieten op doelwit vooraleer ze beginnende jagers worden. Naast de ludieke kant van de activiteit worden de leerlingen zich bewust van het veelzijdige aspect van de voorraad aan hulpbronnen in deze periode.

 • Bezoek aan de boerderij van Darion
  De leerlingen betreden een reconstructie van een prehistorische boerderij in ware grootte: een opportuniteit om de levenswijze van de eerste landbouwers-veetelers te begrijpen en voor te stellen.

  + TE KIEZEN ACTIVITEITEN: :

 • Sapiens boer
  OF
 • Aardewerk maken
  Elke leerling maakt een eigen potje uit klei. De uitvinding wordt gelinkt aan de levenswijze die het gebruik van aardewerk veralgemeend heeft.

Een pedagogisch dossier is gratis beschikbaar via deze site in FR!
 

La terre en héritage : le Néolithique->title

inclus dans le programme:

 

60min.

///Activité permanente

Sapiens jagers

Schiet met een boog of speerdrijver op 3D-doelen

Sapiens jagers

 

35min.

///Activité permanente

Sapiens bouwer

Reconstructies van tent, boerderij, dolmen, menhir,…

Sapiens bouwer

A choisir pour composer le programme:

 

35min.

///Activité permanente

Sapiens bouwer

Reconstructies van tent, boerderij, dolmen, menhir...

Sapiens bouwer