///Programme
rondleiding in de tentOOnstelling De aarde als erfenis

In de tentoonstelling « De Aarde als erfenis » worden de leerlingen in het Neolithicum ondergedompeld dankzij uitzonderlijke archeologische voorwerpen. De tentoonstelling maakt de balans op van deze enorme revolutie die tijdens de Prehistorie onze levenswijze compleet veranderd heeft. Welke impact kunnen we nog waarnemen in onze huidige samenlevingen?

De expo toont ook de versnelling van onze consumptie- en productiewijze tijdens de afgelopen 150 jaar. De leerlingen ontdekken en begrijpen daardoor de huidige manieren van exploitatie en productie in vergelijking met die van het Neolithicum. Zo kunnen ze de redenen ontcijferen die hebben geleid tot de huidige milieu-, sociale en economische crisis. Met een archeoloog als gids debatteren en bevragen ze onze relatie met de natuur en leggen ze zo de basis voor een andere relatie in hun toekomst.

Met enkele activiteiten worden de leerlingen 7000 jaar terug naar het verleden gebracht, naar de tijd van de eerste landbouwers-veetelers in onze streken. De vraagstellingen zijn telkens heel concreet (wat zouden we kunnen eten, waar zou dit werktuig voor gebruikt zijn geweest…). De leerlingen doen handelingen van onze voorouders na, ontdekken hun woonst en kunnen een mening vormen over deze heel verschillende levenswijze in vergelijking met de onze.

rondleiding in de tentOOnstelling De aarde als erfenis->title