///Programme
De grote uitvindingen

Doelstellingen:

De chronologie van de prehistorie ontdekken (de levenswijzen, de belangrijke periodes, de belangrijkste uitvindingen).

Er zich van bewust worden dat de voorwerpen uit het verleden getuigen van verschillende levensstijlen.

Begrijpen dat de prehistorie geen homogene periode is.

Hoe onderwijs je de geschiedenis van een mensheid waar geen geschreven bronnen zijn en waar kennis mondeling en via handelingen en ervaring werd doorgegeven? 

In het Préhistomuseum is het antwoord simpel: mondeling en door de handelingen na te doen.

Wat is er beter dan effectief in de huid van onze voorouders te kruipen en hun dagelijkse handelingen te imiteren en zo deze zogenaamde primitieve tijd beter te begrijpen?

Dit gebeurd op een plaats die gekend is voor zijn archeologisch verleden (de grot van Ramioul en de grot van Schmerling). U wordt ontvangen door archeologen, met een pedagogische vorming, die u passioneel de prehistorie uit de doeken doen en op al uw vragen antwoorden om zo een verrijkende dialoog te starten met de hele klas. 

Doorheen de manipulatie en creatie van werktuigen uit de verschillende periodes ontdekt en vergelijkt u de verschillende levenswijzen van de jagers-verzamelaars en de eerste landbouwers. Alles wordt in het werk gesteld om de impact van deze fundamentele veranderingen op onze voorouders, en ook op onszelf, te begrijpen 

Activiteiten : 

 • Presentatie van de werktuigen en technieken waar de leerlingen via verschillende zintuigen op ontdekkingstocht gaan.
 • schieten met speerdrijver en boog
  De kinderen testen twee verschillende wapens die in de prehistorie werden gebruikt: boog en speerdrijver. Ze meten hun sterke en zwakke punten aan de hand van experimenten.

  Pottenbakken
  De kinderen maken een aardewerk op basis van modellen uit de prehistorie. Maar is terracotta echt een uitvinding uit het neolithicum? 

  Vuursteenbewerking
  De kinderen worden uitgedaagd om een steen te bewerken, net als de eerste mensen. Op basis van de modellen die aan hen worden voorgesteld onderscheiden ze de verschillende soorten bewerkingen in functie van de tijdperken en culturen.

   Ontdekking van gereconstrueerde woningen
  De kinderen bezoeken de gereconstrueerde woningen en brengen deze in verband met de levensstijl.

  Bezoek aan de collecties
  De leerlingen ontdekken echte werktuigen uit de prehistorie. De verschillende themazalen zijn de gelegenheid om na te denken over het begrip vooruitgang.

  Schieten met boog OF speerdrijver in het bos
  De leerlingen schieten met pijl en boog of met een speerdrijver op 3D-dieren in een omgeving die overeenkomt met het verleden.

  Workshop vuur aansteken
  De leerlingen proberen vuur aan te steken met behulp van stenen, zoals in de prehistorie.

   

   


  Dit programma is conform de eindtermen en is een ideale introductie of conclusie van de lessen over de prehistorie. Het laat de leerlingen  toe te begrijpen dat er geen verschil is tussen de zgn. 'holbewoners' en de mens die kan lezen en schrijven, maar dat er een continuïteit is die heeft geleid tot wat we nu zijn en wat we zullen worden.

   

Wilt u meer informatie of een offerte? Aarzel dan niet om onze reservatiedienst te contacteren op 04 275 49 75

De grote uitvindingen->title

inclus dans le programme:

 

///Activité permanente

Sapiens créateur

Avec un archéologue animateur, tentez de refaire les gestes des hommes et femmes préhistoriques.

Sapiens créateur

 

60min.

///Activité permanente

Sapiens chasseurs

Tirez à l’arc ou au propulseur sur des cibles en 3D.

Sapiens chasseurs

 

///Services

Handige tips voor uw klas!

Een uitstap met uw klas in alle veiligheid.

Handige tips voor uw klas!

 

45min.

///Activité permanente

Eerste Landbouwers

Bekijk de eerste gedomesticeerde dieren en planten.

Eerste Landbouwers

 

60min.

///Activité permanente

Jagers

Met een boog en een speerdrijver schieten op 3D-doelen

Jagers

 

///Activité permanente

Workshops

Ontdek prehistorische handelingen onder begeleiding van een archeoloog.

Workshops

 

35min.

///Activité permanente

De grot

Verken het binnenste van de aarde in het donker

De grot

 

50min.

///Activité permanente

Collecties

Ontdek authentieke archeologische voorwerpen

Collecties

 

35min.

///Activité permanente

Reconstructies

Huizen, hunebedden, menhirs

Reconstructies

A choisir pour composer le programme:

 

45min.

///Activité permanente

Sapiens agriculteur

La ferme préhistorique avec ses plantes et ses animaux

Sapiens agriculteur

 

35min.

///Activité permanente

Sapiens bâtisseur

Reconstititions de tipi, de ferme, de dolmen, de menhir ...

Sapiens bâtisseur

 

50min.

///Activité permanente

Tous Sapiens

Découvrez d’authentiques objets archéologiques.

Tous Sapiens